Tomasz More

Tomasz More, Erazm z Rotterdamu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134

żadnych systemów, raczej dawała modele życia, pewne wskazówki etyczne etc. Tomasz More/Morus (1478 - 1535...

J. Wiklef, T. Morus, F. Bacon

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Eryk Kusz
  • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

samowoli urzednikow, zamiana panszczyzmy na dzierzawe) - T. Morus Tomasz More/Morus /1478 - 1535r...

Historia Nowożytna - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Ilona Błaszczyk
  • Historia nowożytna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2044

. Tomasz More (twórca Utopii) i Erazm z Rotterdamu krytykowali stosunki w państwie kościelnym, proponowali...