Odrodzeniowe koncepcje jednostki- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odrodzeniowe koncepcje jednostki- opracowanie - strona 1 Odrodzeniowe koncepcje jednostki- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Odrodzeniowe koncepcje jednostki, państwa i społeczeństwa
Erazm z Rotterdamu
Atakował szlachectwo bez cnoty godności duchowej bez pobożności; w sferze politycznej potępiał wojnę, która wszczynają monarchowie, ale której złe skutki spadają na głowę „małych i pokornych”, był zwolennikiem republikanizmu, ponieważ królowie są zawsze skłonni do despotyzmu i militaryzmu. Jako podstawę odbudowy państwa jednostkę: króla - humanistę, który raczej odda tron niż popełni niesprawiedliwość. Tomasz More (utopijny komunizm)
Napisał w 1516r. „złotą książeczkę” o najlepszym ustroju państwa i nowej wyspie utopii w książce tej na podstawie fikcyjnych relacji żeglarzy z podróży do innych państw i ludów przedstawił wzorzec idealnego ustroju. W społeczeństwie tym dominują stosunki rzemieślniczo rolnicze, wystarczające dla zaspokojenia wszystkich potrzeb. Zasadą jest obowiązywanie idei pracy wszystkich dla dobra powszechnego, dzięki czemu ludność jest ogólnie zamożna, pracując po 6 godzin dziennie. Taki model pracy jest protestem Morusa przeciw narastającemu bezrobociu. Mieszkańcy Utopii korzystają ze wszystkich dóbr z umiarem w granicach rozsądnych potrzeb, co sprzyja prostocie obyczajów oraz wolności opartej na względnym egalitaryzmie. Społeczność Utopii kultywuje tradycyjne wartości moralne, oparte na więzach rodzinnych. Państwo sprzyjając tym wzorcom wpaja mieszkańcom nowy system wartości, oparty na pracy i godziwym życiu z wyeliminowaniem pieniądza. Organizacja władz oparta jest na prostym wyborze i rotacji urzędników z zagwarantowaniem podstawowych uprawnień zgromadzeniu ludowemu. Utopia prowadzi pokojową politykę decyduje się jedynie na wojny obronne lub wyzwalanie obcych ludów spod rządów tyranów. Utopia została oparta na zasadzie wolności religijnej, gdzie wielość wyznań nikomu nie przeszkadza w praktykach religijnych.
Nicolo Machiavelli
U podstaw jego teorii racjonalizmu leży głęboki humanizm służący dobru człowieka i społeczeństwa. Jest to walka z przywilejami oparta na indywidualistycznym spojrzeniu na państwo. Jednostka powinna mieć zagwarantowany katalog praw podstawowych zaś wyzwolenie człowieka może dopiero oznaczać wyzwolenie społeczeństwa. Dopóki istnieją przywileje, a w ślad za tym nierówność i poniżenie człowieka dopóty nie może być mowy o pomyślnym rozwoju jednostki ui zbiorowości.
Jean Bodin /absolutyzm francuski/
Państwo jest to sprawiedliwy rząd nad wieloma rodzinami i nad tym co jest dla nich wspólne z władzą suwerena na czele. Twór który nie odpowiada tej definicji nie jest prawdziwym państwem / prawdziwa rzeczpospolitą/. Istnieją cztery zasady dobrego państwa musi być rząd sprawiedliwy tzn. musi uznawać skrępowanie prawem bożym i naturalnym


(…)

… nie było zamieszania i podziału między poddanymi. Gdy pojawi się różnica w nauczaniu wiary państwo ma wysłuchać obie strony i zdecydować wedle Pisma Św., w ten sposób państwo staje się sędzią doktryny religijnej, oficjalnym interpretatorem Pisma Św. To ona ma kontrolować kazania, nauczanie religii, regulować obrzęd, ustanawiać funkcje duchowne. Słowem książe nie jest formalnie głową Kościoła, ale faktycznie sprawuje nad nim pełną kontrolę jako „najgodniejszy członek Kościoła”.
Jean Calvin - sławiła majestat państwa jako bożego sługi , wykonawcy bożych zarządzeń władza nie pochodzi od ludzi , ani nie jest osobistym prawem monarchy , ale jest instrumentem Boga, który sam kieruje ręką rządzących. W rezultacie dyskutowanie nad legalnością władzy, jej decyzjami jest świętokradztwem. Całvin za najlepszy ustrój uważał republikę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz