Theodore

note /search

Counterculture-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • America in the 60s
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

a neologism attributed to Theodore Roszak. Although distinct countercultural undercurrents have existed in...

Teoria Roberta Hogana

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 987

osobowością. Podobnie Theodore Millon: ewolucja jest zrozumiała kiedy powiąże się ja z prawami ekologii...

Pojęcie marketingu

  • Uniwersytet Gdański
  • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

krótkowzroczność (Theodore Levitt 1960) - koncentrowanie się na samym produkcie zamiast na potrzebach i wymaganiach...