Psychologia społeczna - wykład - Psychologia kliniczna - trendy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - wykład - Psychologia kliniczna - trendy - strona 1 Psychologia społeczna - wykład - Psychologia kliniczna - trendy - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 29.05.2001 Psychologia społeczna podejście polega na zwróceniu uwagi na status chorego psychicznie (sugeruje, że obłęd istnieje w oku obserwatora, a nie w obserwowanym
Przedstawiciele: Thomas Scheff, Theodore Sarbin, D. Rosenhan, E. Goffman „Człowiek w teatrze życia codziennego”
Pojęcia: rola społeczna - wzór zachowania skojarzony z pozycją społeczną (ojciec, nauczyciel, pacjent)
łamiący normę - ktoś, kto zaburza lub niszczy regułę uzgodniona w danym środowisku społecznym
łamanie reguły - zachowanie, które w sposób jawny łamie uzgodnione reguły grupy (przestępstwo, pijaństwo, brak wychowania)
łamanie reguły szczątkowej - pogwałcenie normy, która explicite (w sposób jawny) nie wpada w kategorię danej reguły. W efekcie inni mogą oznaczyć (zaetykietkować) łamiącego regułę jako psychicznie chorego.
odchylenie (dewiacja) - reakcja innych ludzi na łamiącego regułę (oznacza REAKCJĘ LUDZI NA DaNE ZACHOWANIE, nie zaś samo to zachowanie)
etykietkowanie - określenie roli osoby w publiczny sposób, osoba raz zaetykietkowana (np. jako były pacjent psychiatryczny) jest przywiązana do wielu konsekwencji tej roli
stygmat (piętno) - osoba napiętnowana (naznaczona) jest kimś, czyja tożsamość jest zdyskredytowana (podważona); „psychicznie chory”, „były pacjent psychiatryczny”
kariera dewianta (wg Scheffa) - sekwencja ruchów z jednej naznaczonej pozycji do drugiej, w sektorze społecznego systemu, którego funkcja jest sprawowanie społecznej kontroli (ruch z jednej pozycji do drugiej, z których obie są naznaczone)
Zachowanie „nieobecne” (away - Goffman) łamie regułę (szczątkową) zaangażowanie w interakcje - głównie schizofrenik Przyczyny (źródła Scheff) defekty organiczne
psychologiczne (wychowanie)
stres (np. deprywacja snu, pokarmowa)
działania wolicjonalne (impresjonizm, dadaizm)
Częstość łamania reguł szczątkowych łamanie ignorowane lub zaprzeczane
reakcja otoczenia zmienia status łamiącego reguły Uczenie się roli dewianta Konieczne jest : elementy roli + motywacja do jej odgrywania
stereotypy obłędu
stereotypy w mediach
Mechanizm stawania się chorym psychicznie podatność na sugestie w trakcie osobistego kryzysu decyduje zachowanie, które wzbudza strach, wstyd, obrzydzenie
potencjalny pacjent jest wrażliwy na „wskazówki” ukryte w zachowaniu otoczenia
otoczenie - kontakt z: lekarzem rodzinnym, księdzem, policjantem, psychiatrą


(…)

… - stosuje techniki poznawczo - behawioralne (np. wyobrażeniowe), interwencje biologiczną (farmakoterapia) i strategie humanistyczne (np. ćwiczenie z pustym krzesłem)
Współczesny trend w psychologii klinicznej Integracja głównych perspektyw z czynnikami biologicznymi i społecznymi wielowymiarowe i integracyjne podejście bio - psycho - społeczne, wychodzące poza modele psychologiczne
26

… jest psychoanalitykiem karanie za próby powrotu do roli osoby „normalnej”: Sytgmat (pietno)
etykieta choroby psychicznej jest silniejsza niż wszystkie pełnione role
brak formalnych rytuałów usuwających ją
stygmat instytucjonalizacji rozciąga się na bliskich
efekt stygmatyzacji dotyczy nie tylko hospitalizacji
Podsumowanie - podejście integracyjne
pomiędzy szkołami (psychoanaliza i podejście poznawczo - behawioralne; psychoanaliza zainteresowana irracjonalnymi przekonaniami o sobie, podejściem tutaj-i-teraz)
Eklektyzm - każda teoria i technika, która „pracuje” najlepiej z danym problemem i danym pacjentem: stosowanie szerokiej gamy dostępnych technik / strategii interwencji
+ Weiner - efektywną terapię definiuje nie jej etykieta lecz to, na ile dobrze wychodzi naprzeciw potrzebom klienta. Ten, kto szuka pomocy, chce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz