Terytorium państwowe - strona 4

Terytorium-pojęcie

 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

takiej władzy terytoria podlegające władzy wyłącznej Terytorium państwowe - istota. Terytorium państwowe...

Rasizm i nacjonalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

oraz charakter terytorium państwowego mają decydujące znaczenie dla losów państw i narodów; terytorium decyduje...

Międzynarodowe prawo morza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1393

nad morskim terytorium państwowym czy morskimi obszarami państwowymi 2) zasada repartycji uprawnień...

Granica lądowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

pomiędzy minimum 2 terytoriami państwowymi; c) linia kończąca zwierzchnictwo terytorialne jednego państwa...

Skutki o zmianach terytorialnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

, nie ma odwołania, więc gwarantują pewną stabilność granicy. Spory dotyczą nie tylko terytorium państwowego...

Terytorium w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1820

i podlegające zawłaszczeniu), podlegające suwerenności państwowej (terytoria państwowe). 1. Terytorium państwowe...

Granice i ich podział- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 840

, czyli zwierzchnictwo terytorialne, ma charakter suwerenny i wyłączny. Rozpiętość wielkości terytoriów państwowych...