Terytorium-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terytorium-pojęcie - strona 1 Terytorium-pojęcie - strona 2 Terytorium-pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

Terytorium Pojęcie terytorium i jego rodzaje. Terytorium - przestrzeń na której działają ludzie Z punktu widzenia prawnego terytoria dzielimy: podlegające suwerennej władzy państwowej, nie podlegające takiej władzy terytoria podlegające władzy wyłącznej Terytorium państwowe - istota. Terytorium państwowe - stanowi przestrzeń na którą rozciąga się władza suwerenna określonego państwa, jest to trójwymiarowa przestrzeń. W skład terytorium wchodzą: obszar lądowy, morskie wody przybrzeżne, wnętrze ziemi (pod obszarem lądowym i morskim) oraz przestrzeń powietrzna nad obszarem lądowym i morskim. Obszar lądowy - (terytorium lądowe) Do obszaru lądowego zaliczamy również wyspy i wody śródlądowe. Może być jednolite lub rozczłonkowane. Obszar morski - (morskie wody przybrzeżne) morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne, a w tzw. państwach archipelagowych także wody położone między wyspami archipelagu. Wnętrze ziemi - (obszary podziemne) teoretycznie do środka kuli ziemskiej Przestrzeń powietrzna - przestrzeń powietrzna nad terytorium lądowym i morskim Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego i jego ograniczenia. Zasada zwierzchnictwa terytorialnego - wszystkie osoby i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu a domniemanie przemawia za tym że każde może postępować na własnym terytorium tak jak chce. Zasada ta oznacza że: ten kto powołuje się na ograniczenie zwierzchnictwa terytorialnego musi dowieść iż ograniczenie takie wynika z konkretnej normy prawa międzynarodowego wiążącej dane państwo każde państwo związane jest tylko takimi ograniczeniami jakie uznało przyjmując konkretne zobowiązania międzynarodowe. To znaczy że na własnym terytorium można robić wszystko co nie jest zakazane przez prawo międzynarodowe. Zwierzchnictwo terytorialne morze być ograniczone na rzecz społeczności międzynarodowej (prawo nieszkodliwego przepływu, przywileje dyplomatyczne) niektórych konkretnych państw (umowy terytorialne - uprawnienia tranzytowe) pobyt obcych sił zbrojnych Nabycie terytorium państwowego - sposoby. Dwa rodzaje nabycia terytorium: pierwotne , państwo nabywa terytorium, które do tego czasu nie pozostawało pod władzą żadnego państw, (zawłaszczenie ziemi niczyjej czyli okupacja, przyrost) zawłaszczenie ziemi niczyjej (okupacja), głównie w okresie ekspansji kolonialnej przyrost, może być sztuczny (działalność człowieka) lub naturalny (działalność sił przyrody)

(…)

…. Jest tam zakaz składowania i badań z bronią jądrową, zakładania stacji militarnych, baz wojskowych, manewrów. …
….
Obszary podbiegunowe i ich status prawnomiędzynarodowy.
Arktyka - obszary położone wokół bieguna północnego. Niektóre państwa (Kanada od 1925 i ZSRR od 1926) stosują do obszarów arktycznych teorię sektorów. Państwo którego terytorium przylega do obszarów arktycznych, rości sobie prawo do wszystkich obszarów lądowych, odkrytych jak te które zostaną odkryte w przyszłości w tym sektorze.
Antarktyka - obszar…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz