Teren górniczy - strona 3

Szczebel lokalny-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • mgr Hanna Spasowska
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

, które umożliwią realizację tego celu, Projekt obszaru górniczego oraz terenu górniczego, jego granic...