Teoria względności - strona 12

Fizyka w pigułce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1771

będącymi w spoczynku. 6.Podaj zasadę korespondencji Bohra. Wykorzystaj ją do znanych zależności w teorii...

Grawitacja - Newton

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1386

inercjalnych i nieinercjalnych. W dalszej konsekwencji zasada ta prowadzi do ogólnej teorii względności...

Filozofia - Kazimierz Ajdukiewicz

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Filozofia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3493

o danych przedmiotach w doświadczeniu rozstrzygać ( czy można je nazwać tym a nie innym wyrazem) Teoria...

Metafizyka Arystotelesa

 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

powszechną właściwością materii” ([8], s.611). Teoria względności Einsteina dała początek teorii “atrybutowa...

Fizyka jądrowa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2555

. Zmniejszeniu o ΔE całkowitej energii układu musi towarzyszyć, zgodnie z teorią względności, zmniejszenie masy...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2331
Wyświetleń: 4109

jest. Paradygmat naukowy teoria względności Einsteina / kopernikańska koncepcja Ziemi. Stawiają opór zmianom...