Teoria dowodu - strona 3

Historia państwa i prawa - wykłąd 8

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

(protokoły jako podstawa wyroku); teoria dowodów formalnych i z możliwością stosowania tortur. 3 stadia...

Stosowanie norm prawa administracyjnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

- "uznanie za udowodniony faktu, na podstawie materiału dowodowego i w oparciu o przyjętą tą teorię dowodów...

Historia państwa i prawa - wykład 12

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

(kontradyktoryjności); przezorności (ewentualności); teoria dowodów formalnych (dowody: przyznanie, dokumenty...

Zasada skargowości-wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

teoria dowodów nie ma prawdy materialnej, jest prawda formalna. system tzw. pozytywnej legalnej teorii...