Historia państwa i prawa - wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - wykład 12 - strona 1 Historia państwa i prawa - wykład 12 - strona 2 Historia państwa i prawa - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

GŁÓWNE KIERUNKI DOKTRYNY PRAWA KARNEGO Szkoła klasyczna. Twórca - Anzelm Feuerbach.
idee humanitaryzmu, ale oderwane od realiów życia: równość wobec prawa - jako równość formalna , bez zauważenia faktycznej nierówności (społ. i ekon.) formalna definicja przestępstwa (zasada nullum crimen sine lege) abstrahując od społecznego uwarunkowania .
Przestępstwo jako zjawisko prawne , a nie społeczne. teoria odpowiedzialności o charakterze abstrakcyjnym - podstawą odpowiedzialności wina jednostki, obdarzonej niczym nie skrępowaną wolą (założenie - woluntaryzm, indeterminizm) → abstrakcyjnie ujęta „autonomia woli" . teoria kary - teorie bezwzględne i teorie o funkcji prewencyjnej kary . Podstawowe postulaty praworządności i ideały „państwa prawnego" , pod względem metody oparta na egzegezie , a swoje badania ograniczała do samej normy .
Szkoła antropologiczna. Szkoła socjologiczna. kryzys ideałów indywidualistyczno-liberalnych, postęp wiedzy o człowieku → podważenie założeń szkoły klasycznej. od lat 70'tych XIX w. - krytyka klasyków przez tzw. pozytywistów (różne odłamy)
tylko tzw. normatywiści kontynuowali metodę klasyczną - ustawa jako samodzielny, realny twór, istniejący niezależnie od czynników pozaprawnych i poddawał ją analizie przy zastosowaniu wykształconej przez pozytywizm prawniczy metody formalno-dogmatycznej. Szkoła antropologiczna Twórcą tej szkoły był włoski psychiatra Cesare Lombroso (1835-1909; „Człowiek zbrodniarz”). Uważał, że niektórzy ludzie mają wrodzone predyspozycje do popełnienia przestępstw  konsekwencja - odrzucenie pojęcia winy jako podstawy odpowiedzialności karnej  reakcją powinno być stosowanie środków zabezpieczających → podstawą ich stosowania - stan niebezpieczeństwa, jako pewna cecha jednostki Założenia tej szkoły obalone przez naukę . Szkoła socjologiczna Twórcą tej szkoły był Franc von Liszt (1851-1919). Kierunek ten zwracał uwagę na fakt, że przestępczość ma swoje przyczyny tkwiące także w warunkach społecznych , różniło go to od szkoły antropologicznej . Natomiast od szkoły klasycznej różniło ją odmienne podejście do kwestii znaczenia czynu, sensu kary i znaczenia okoliczności odnoszących się do sprawcy dla jego odpowiedzialności karnej. Chodziło o to, że przy reagowaniu na przestępstwo należy większą uwagę zwracać na jego sprawcę i na możliwość prewencyjnego oddziaływania na niego, mniejszą natomiast na wagę popełnionego czynu . Liszt dzielił sprawców na trzy kategorie : sprawców z nawyknienia , wobec których celem kary powinna być ich eliminacja, ponieważ nie nadają się do poprawy;

(…)

…, lecz ochrona dóbr prawnych, osiągana przez prewencyjne oddziaływanie na konkretnego sprawcę (prewencja indywidualna) środkami zabezpieczającymi (surogat kary) dobranymi indywiduwalnie.
Wpływ tej szkoły na prawo karne: rozpowszechnienie takich instytucji jak warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie, oraz szersze uwzględnianie okoliczności, lansowanie stosowania długotrwałych…
… na ekscepcje  na ekscepcję powód miał replikę  duplika pozwanego  sąd wyznaczał termin do złożenia akt  składnia pism w porządku chronologicznym i na ich podstawie sędzia wydawał wyrok (niepubliczny, bez motywów)  stanowczy lub przedstawnowczy (jako postanowienie o dopuszczeniu dowodów i określeniu kwestii do udowodnienia).
sprawy drobne - postępowanie ustne, uproszczone, gdzie sąd dbał o zachowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz