Postępowanie przygotowawcze w RP - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przygotowawcze w RP - omówienie  - strona 1 Postępowanie przygotowawcze w RP - omówienie  - strona 2 Postępowanie przygotowawcze w RP - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
Ściganie podejrzanego w sprawach karnych:
ślad - instytucja prawna - obowiązek ludności danego opola ścigania przestępcy do granicy następnego opola - pod rygorem sankcji prawnych, ślad nie dotyczył wsi immunizowanych, gdzie mieszkańcy musieli tylko udostępniać mieszkania
kasztelanowie - do nich należało wykrywanie przestępstw, sąd i egzekucja w ściganiu zabójców naruszających mir i łotrów
mincerze - ścigali i karali fałszerzy monet
justycjariusze-oprawcy - ścigali oskarżali i sądzili w sprawach przestępstw zawodowcyh: rabunku i kradzieży, proces w sprawach karnych był ustny, a pismo odgrywało rolę drugorzędną
Środki zapobiegawcze:
uwięzienie - wiadomo rękojemstwo - stosowane wobec szlachty osiadłej - rękojmia zobowiązał się, że obwiniony stawi się nma sąd we wskazanym terminie lub że skazany zadośćuczyni wyrokowi - gwarancją rękojemstwa były dobra nieruchome rękojmi lub pewna kwota pieniężna, która przepadała na rzecz skarbu jeśli pozwany nie stawił się
Zawieszenie lub uchylenie ścigania i karania:
azyl - jeśli podejrzany schronił się w miejscu dającym azyl, nie można było go osądzić ani wykonać wyroku - azylu udzielał kościół katedralny lub dwór monarszy
przemirze - inaczej azyl wojewodziński - miało na celu zabezpieczenie szlachty i tylko szlachty przed samowolą i postępowaniem arbitralnym władzy - wojewoda udzielał takiego azylu aby szlachcic mógł się wytłumaczyć przed królem - jeśli tego nie udało się dokonać, wojewoda szlachcica wyprowadzał za granicę
listy żelazne - inaczej glejty, monarcha wydawał je określonym osobom, które dzięki nim miały nietykalność osobistą
listy inhibicyjne - zakazywały pozywania danej osoby przez oznaczony sąd, lub wstrzymywały post ępowanie
amnestia i prawo łaski - wiadomo
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM
Strony i ich zastępcy:
strony procesu skargowego - powód (pierca) i pozwany (sąpierz)
zdolność sądowa - prawo bycia stroną w procesie zdolność procesowa - działanie w procesie osobiście, bez zastępców
ograniczenie zdolności procesowej - chłopi mieli tylko ZP wobec właściwego sądu dominialnego, w innych sądach wymagano asysty pana, kobiety: tylko wdowy mogły same występować przed sądem, nieletni: jeśli popełnili przestępstwo, to czekano z ich osądzeniem do lat sprawnych, mogli być powodami ale tylko w asyście opiekuna
zastępstwo procesowe - osoba trzecia występuje w imieniu strony w procesie, a skutki jej działania spadają na stronę
zastępstwo ustawowe - z mocy prawa - np. opiekun dla nieletniego
zastępstwo umowne -

(…)

… tego termin trzeci niewzruszalny (pod rygorem przegrania procesu)- rok zawity
Rozprawa:
cechy - ustna, jawna, według statutów KW miały odbywać się rano
Przebieg rozprawy:
1. żądanie skargi - przedstawiał je ściśle według pozwu powód, pozwany wyjaśniał swoje stanowisko: odpór
2. Jeśli pozwany uznał roszczenia powoda - koniec proc.; jeśli nie uznał, następowało litis contestatio - wdanie się w spór - jeśli pozwany nie skorzystał z ekscepcji, sędzia wyznaczał termin na postępowanie dowodowe
3. Pozwany mógł przed wdaniem się w spór obronić się ekscepcją:
ekscepcje peremptoryjne - powodują oddalenie pozwu - przedawnienie, fatalia iuris - powód olał sprawę przez rok i 6 tyg
ekscepcje dylatoryjne - odraczały sprawę - wystąpienie bez asystencji, niewłaściwość sądu ze względu na stan
4. Po załatwieniu ekscepcji…

świadkowie - zeznania woźnych sądowych - woźny stwierdzał naocznie zdarzenie i wnosił relację; wg statutów KW mógł zeznawać ekskomunikowany (jeśli brak było innych świadków), ale nie mógł pozbawiony dobrej sławy
dokument - wraz z rosnącym znaczeniem prawdy materialnej, niekiedy ważniejszy niż świadkowie
Wyrok:
ogłaszano publicznie, ustny, od XIII w. na żądanie i koszt strony pisemny, opatrując pieczącią…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz