Temperatura eutektyczna - strona 2

note /search

Wykład - analiza termiczna

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952

to próbka zawierająca około 61 % Bi i 39% Sn. Średnia temperatura eutektyczna z przeprowadzonych doświadczeń...

Wykład - analiza termiczna

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1827

widoczne załamanie, a czas zatrzymania w temperaturze eutektycznej jest największy z badanych próbek...

Analiza termiczna v1.2 - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

mieszalność. Temperaturze eutektycznej odpowiada T=124ºC Najdłuższy czas zatrzymania ma próbka o składzie 70...

Analiza termiczna v1.3 - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

Wnioski W fazie stałej mieszaniny Bi i Sn wykazują ograniczoną mieszalność. Temperaturze eutektycznej...