Analiza termiczna - wykład - Krzywa chłodzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza termiczna - wykład - Krzywa chłodzenia - strona 1 Analiza termiczna - wykład - Krzywa chłodzenia - strona 2

Fragment notatki:

Analiza termiczna
Skład zespołu:
1. Katarzyna Stanisz............................
2. Hanna Skirzyńska............................
Data:
09.05.2013r.
Prowadzący ćwiczenie:
Dr inż. Marek Dąbrowski
Ocena i podpis prowadzącego:
Cel ćwiczenia: Sporządzanie diagramu fazowego układu zawierającego dwa metale metodą analizy termicznej.
Aparatura i odczynniki wykorzystane w trakcie wykonywania ćwiczenia:
- Stopy bizmutu i cyny o różnym składzie
- Chwytak aluminiowy z 4 otworami - Kuchenka elektryczna - Autotransformator
- Komputer
- Drukarka igłowa
- Termopara
Przebieg ćwiczenia:
Wsunięto pod uchwyt tygli kuchenkę elektryczną i umieszczono w nim ampuły o numerach 0, 1, 2, 3.
W gniazdach każdego z tygli umieszczono końcówkę termopary, zwracając szczególną uwagę na oznaczenia umieszczone w górnych częściach termopar.
Połączono kuchenkę przez autotransformator do sieci elektrycznej.
Uruchomiono program `Analiza termiczna 0.1', w celu sporządzenia krzywych chłodzenia dla każdej próbki.
Dogrzano próbki do temperatury 2905C i utrzymywano ją przez ok. 20 min w celu wyrównania temperatur pomiędzy próbkami.
Po stabilizacji temperatury rozpoczęto rejestrację krzywych chłodzenia i kontynuowaną ją do momentu obniżenia temperatury wszystkich czterech próbek do wartości poniżej 100C.
Wyjęto ampuły szczypcami.
Wszystkie czynności powtórzono dla ampuł o numerach od 4 do 7.
Na stanowisku znajdowało się osiem zamkniętych stalowych ampuł z przygotowanymi stopami metali, ich skład podany jest poniżej:
Nr próbki
0
1
2
3
4
5
6
7
Skład / % Bi
7,0%
17,4%
25,0%
37,9%
50,0%
57,6%
70,0%
82,6%
Temperatury topnienia czystych składników:
- Sn - 231,9 C
- Bi - 271,0 C
Opracowanie wyników:
Tabela 1. Zawartość, temperatury i czasy jakie występują podczas badania poszczególnych próbek.
Nr próbki
Skład próbki %Bi
Temperatura załamania/ ºC
Temperatura zatrzymania/ ºC
Długość czasu zatrzymania/ s
0
7,0
208


(…)

… wartości współczynników prostej zależności czasu zatrzymania (tz) od ułamka molowego (wBi) na podstawie czterech punktów (próbki 2-5). Otrzymano wzór na prostą, na której leży odcinek będący bokiem trójkąta Tammana od strony roztworu stałego.
Wzór prostej ma postać:
tz=1597,89*xBi-263,29
Na podstawie powyższej zależności wyznaczono skład fazy wαBi .
0=1597,89*xBi-263,29
wαBi=0,1647
Obliczono wartości…
… w tych punktach, spowodowane krystalizacją fazy będącej w nadmiarze w stosunku do składu eutektycznego oraz zatrzymania spowodowane krystalizacją dwóch faz z roztworu ciekłego.
- Próbka 5
Krzywa chłodzenia przedstawia skład próbki odpowiadający eutektykowi . Widoczne jest tylko jedno zatrzymanie, które przedstawia czas zatrzymania (655 sekundy przy T=125 ºC).
Na tej podstawie można wnioskować, że skład próbki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz