Wykład - analiza termiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - analiza termiczna - strona 1

Fragment notatki:

Magdalena Zbrowska Data: 21.02.21013r.
Barbara Bujno
SPRAWOZDANIE
Analiza termiczna
Celem doświadczenia było sporządzenie i opisanie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe i trójkąta Tammana dla układu Bi-Sn metodą analizy termicznej.
Opracowanie wyników:
Zawartość tygli miała następujący skład: Nr próbki
0
1
2
3
4
5
6
7
Skład / % Bi
7,0
17,4
25,0
37,9
50,0
57,6
70,0
82,6
Interpretacja krzywych chłodzenia
Krzywe chłodzenia próbek 0 i 1 wskazuje na tworzenie się roztworu stałego, gdyż występują w nich załamania, a brak temperatur zatrzymania.
Na krzywych chłodzenia próbek 2, 3, 4, 6, 7 pojawia się temperatura załamania co świadczy o przecięciu krzywej likwidusu oraz temperatura zatrzymania świadcząca, że skład fazy ciekłej odpowiada składowi punktu eutektycznego.
Krzywa chłodzenia próbki 5 nie zawiera temperatury załamania. Spośród wszystkich badanych próbek posiada ona najdłuższy czas pozostawania próbki w temperaturze zatrzymania. Na tej podstawie można wnioskować, że skład próbki bliski jest składowi eutektycznemu. Na krzywej zostało zaobserwowane przechłodzenie.
Nr.próbki
Ułamek masowy Bi w próbce
Temperatura
załamania
Temperatura zatrzymania
Czas zatrzymania
0
0,070
205
-
-
1
0,174
191
-
-
2
0,250
182
128
156
3
0,379
162
132
242
4
0,500
148
129
519
5
0,576
-
130
660
6
0,700
244
132
540
7
0,826
223
131
293
Temperatury topnienia czystych składników: Sn- 231,9 °C , Bi- 271,0 °C
Krzywa chłodzenia odpowiadająca składowi eutektyku
Skład eutektyku ma próbka 5- krzywa numer 6, ponieważ na tej krzywej chłodzenia nie występuje widoczne załamanie, a czas zatrzymania w temperaturze eutektycznej jest największy z badanych próbek, wynosi 660s.


(…)

… zawartości eutektycznej Bi( ).
Wykres 1. Trójkąt Tammanna układu Sn-Bi: linie proste- krzywe zależności czasu
Zatrzymania od ułamku molowego składnika, symbol - punkty eksperymentalne Diagram fazowy badanego układu
Prawdopodobny diagram fazowy stopu cyna-bizmut, wykreślony w oparciu o dane eksperymentalne, został dołączony do sprawozdania. …
… czasem zatrzymania.
Temperaturę załamania i zatrzymania odczytano za pomocą właściwości aplikacji rejestrującej i interpretującej sygnał z termopar w postaci wykresów krzywych chłodzenia. Czas zatrzymania, który również odczytano miał zbliżone wartości do tych wyznaczonych graficznie.
Wyznaczanie składu stopu eutektycznego graficzną metodą Tammana
Skład stopu eutektycznego odpowiada odciętej punktu, będącego wierzchołkiem trójkąta Tammana. Trójkąt wykreślono na podstawie znajomości zawartości bizmutu oraz czasów zatrzymania dla każdej próbki.
Metodą najmniejszych kwadratów wyznaczono wartości współczynników prostej zależności czasu zatrzymania (tz) od ułamka molowego (wBi) na podstawie czterech punktów (próbki 2-5). Otrzymano wzór na prostą, na której leży odcinek będący bokiem trójkąta Tammana od strony roztworu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz