Analiza termiczna - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 4564
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza termiczna - sprawozdanie - strona 1 Analiza termiczna - sprawozdanie - strona 2 Analiza termiczna - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Magdalena Zbrowska Data wykonywania ćwiczenia: 21.02.21013r.
Barbara Bujno
Prowadzący: dr inż. Marek Dąbrowski
SPRAWOZDANIE
Analiza termiczna
Celem doświadczenia było sporządzenie i opisanie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe i trójkąta Tammana dla układu Bi-Sn metodą analizy termicznej.
Wykonywane czynności:
Do chwytaka wstawiono poszczególne ampuły, a następnie umieszczano w nich końcówki termopar i całość podgrzewano kuchenką elektryczną.
Włączono komputer z programem Analiza termiczna 0.1 w celu sporządzenia krzywej chłodzenia dla każdej próbki.
Dogrzano próbki do 2905C. Zmniejszono napięcie do 75% wartości i odczekano ok. 20 minut w celu wyrównania się temperatur pomiędzy próbkami. Rejestrowano krzywe chłodzenia do momentu, gdy temperatura próbek obniżyła się do 100C.
Uzyskane krzywe chłodzenia wydrukowano i dołączono do sprawozdania.
Opracowanie wyników:
Zawartość tygli miała następujący skład: Nr próbki
0
1
2
3
4
5
6
7
Skład / % Bi
7,0
17,4
25,0
37,9
50,0
57,6
70,0
82,6
Interpretacja krzywych chłodzenia
Krzywe chłodzenia próbek 0 i 1 wskazuje na tworzenie się roztworu stałego, gdyż występują w nich załamania, a brak temperatur zatrzymania. Na krzywych chłodzenia próbek 2, 3, 4, 6, 7 pojawia się temperatura załamania, co świadczy o przecięciu krzywej likwidusu oraz temperatura zatrzymania świadcząca o tym, że skład fazy ciekłej odpowiada składowi eutektyku. Krzywa chłodzenia próbki 5 nie zawiera temperatury załamania. Spośród wszystkich badanych próbek posiada ona najdłuższy czas pozostawania próbki w temperaturze zatrzymania. Na tej podstawie można wnioskować, że skład próbki bliski jest składowi eutektycznemu. Na krzywej zostało zaobserwowane przechłodzenie.
Nr.próbki
Ułamek masowy Bi w próbce
Temperatura
załamania
Temperatura zatrzymania
Czas zatrzymania
0
0,070
205
-
-
1
0,174
191
-
-
2
0,250
182
128
156
3
0,379


(…)

… wartości współczynników prostej zależności czasu zatrzymania (tz) od ułamka molowego (wBi) na podstawie czterech punktów (próbki 2-5). Otrzymano wzór na prostą, na której leży odcinek będący bokiem trójkąta Tammana od strony roztworu stałego.
Wzór prostej ma postać:
Na podstawie powyższej zależności wyznaczono skład fazy .
Obliczono wartości współczynników prostej regresji dwóch ostatnich punktów (próbki 6 i 7). Otrzymano prostą, na której leży odcinek będący drugim bokiem trójkąta po stronie ograniczonej mieszalności składników stopu.
Zatem:
Następnie obliczono współrzędną odciętą punktu przecięcia obu prostych, która odpowiada zawartości eutektycznej Bi( ).
Wykres 1. Trójkąt Tammana układu Sn-Bi: linie proste - krzywe zależności czasu
zatrzymania od ułamku molowego składnika, symbol - punkty…
…. Czas zatrzymania, który również odczytano miał zbliżone wartości do tych wyznaczonych graficznie.
Wyznaczanie składu stopu eutektycznego graficzną metodą Tammana
Skład stopu eutektycznego odpowiada odciętej punktu, będącego wierzchołkiem trójkąta Tammana. Trójkąt wykreślono na podstawie znajomości zawartości bizmutu oraz czasów zatrzymania dla każdej próbki.
Metodą najmniejszych kwadratów wyznaczono…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz