Telegraf - strona 9

Rewolucja Przemysłowa

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2751

ludziom szybką wymianę korespondencji a wynalazek elektrycznego telegrafu, telefonu oraz radia umożliwił...

Galicja-okres autonomiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

w 1868 r.). Miał wyodrębnione działy tej administracji: poczta i telegraf, sprawy wojskowe. Mianowany...

Data wszczęcia postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

. Sposoby wnoszenia podań: - pisemnie, na piśmie doręczone organowi osobiście albo za pomocą telegrafu...

Polityka fiskalna państwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

i telegraf czy o gazociągi, tj. dziedziny gospodarki niezbędne do normalnego funkcjonowania społeczeństwa...

Opracowane pytania do zaliczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Tadeusz Janicki
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4949

. Sprzyjał jej wynalazek telegrafu, którego kolej była początkowo głównym użytkownikiem i budowniczym. Kolej...