Tekst prawny - strona 27

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2989

pozytywistyczno-prawny Pozytywiści prawniczy utożsamiają normy prawne z tekstem prawnym a ich genezy upatrują...

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

językowej o interpretacji znaczenia tekstu prawnego zgodnie ze znaczeniem słów języka potocznego dyrektywa...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i pomocnicze. Tekst prawny można zdefiniowad jako usystematyzowany kompleks wypowiedzi wytworzonych...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

/ czy uznanie przez państwo zwyczaju za normę prawną. Prawo stanowione przybiera formę tekstu prawnego...

Podstawy prawa egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1925

w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość, c. część tekstu prawnego wyodrębnionego...