Tekst prawny - strona 26

Wprowadzenie do prawoznastwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 798

skupiała się na analizowaniu tych pojęć. Naukowo budowano kodeks bo analizowano pojęcia w innych tekstach...

Glosatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2849

interpolacji w Kompilacji za pomocą których zmieniano stare teksty prawne swobodniejsza interpretacja i szersza...

Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

, że żaden element tekstu prawnego nie jest pozbawiony znaczenia 2. System prawa - Wykładnia systemowa (rozszerzająca...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

jest tenże przepis, ale która w tekście prawnym nie została przez prawodawcę sformułowana w sposób ogólny...

Zasady prawa - omówienie(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

, do stosunku pracy stosuj w sposób odpowiedni przepisy kodeksu cywilnego. Przepis - jednostka redakcyjna tekstu...

Początki prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1484

ptolemejskiego (III wiek p.n.e.), które były najważniejszymi ówczesnymi tekstami prawnymi. Drugi zbiór praw...