Tekst jednolity - strona 12

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Helena Kisilowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

oraz nie posiadają miejsca pobytu czasowego 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz...

Wprowadzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.05.190.1606) [zwana dalej „uoan”]. Uoan określa zasady...

Wierzyciele i postępowanie egzekucyjne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

. tekst jednolity Art.1 Ustawa określa sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylenia...

Akt prawny - podział

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

a - przy większej ilości dodawanych nowych części aktu Ogłoszenie tekstu jednolitego - nowa numeracja (wygląda...