Technika cyfrowa - strona 7

Systemy radiokominkacyjne - DRM

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy radiokomunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

jest praktycznie wyłącznie nowoczesna technika cyfrowa. Odbiorniki radiofonicznie mają wiele udogodnień...

Analiza strategiczna TP S.A.

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

i nowe formy komunikowania się Internet, technika cyfrowa Wzrost +3 0,7 Stabilizacja +l 0,2 Regres -3 0,1...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3129

przez zastosowanie technik cyfrowych? Podaj przykład. Sama istota organizacji wirtualnych sprowadza...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 3052

oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2184

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką...

E-biznes

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • mgr inż. Łukasz Tomczyk
 • Podstawy e- biznesu
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2618

się podstawą tworzenia wartości, przychodów i zysków. 2. Nowy ład ekonomiczny ma charakter cyfrowy. Technika...

Kryptografia, algorytmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kryptografia i bezpieczeństwo komputerów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1820

Zimmermana program do szyfrowania wiadomości oraz sygnowania ich techniką cyfrowych podpisów. PGP...