Systemy wbudowane L-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy wbudowane L-pytania i odpowiedzi - strona 1 Systemy wbudowane L-pytania i odpowiedzi - strona 2 Systemy wbudowane L-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Opisz technologie procesorów, jakie znasz.
Technologie procesorów możemy podzielid na procesory ogólnego przeznaczenia, procesory mocno specjalizowane, czyli pojedynczego
przeznaczenia oraz procesory specjalizowane, ale programowalne, czyli przeznaczone do pewnego zakresu zastosowao.
Procesory ogólnego przeznaczenia to inaczej mikroprocesory. Są to programowalne software'owo procesory, zawierające pamięd
programu, ogólną ściezkę danych z dużym plikiem rejestru i jednostkę arytmetyczno-logiczną ogólnego przeznaczenia. Są bardzo elastyczne
i potrzeba niewiele czasu, by wprowadzid je na rynek. Niewielki jest także koszt jednokrotnego opracowania, ale za to pobierają dużo mocy,
są wolne i duże. Przykład: Pentium.
Procesory mocno specjalizowane, czyli procesory pojedynczego przeznaczenia, to procesory dedykowane do wykonywania tylko i
wyłącznie jednego programu. Nie posiadają zatem pamięci programu. Nazywane są koprocesorami, akceleratorami. Ponieważ program jest
zrealizowany sprzętowo, zaletami są niski pobór mocy, szybkie działanie, mały rozmiar. Wadą wysoki koszt jednorazowego opracowania,
długi czas do wprowadzenia na rynek, brak elastyczności.
Procesory specjalizowane, ale programowalne, czyli wyspecyfikowane dla pewnej kategorii zastosowao. Posiadają ściezkę danych
zoptymalizowaną pod kątem pewnej klasy zastosowao, które mają wspólne cechy. Są kompromisem pomiędzy procesorami ogólnego i
pojedynczego przeznaczenia. Względnie duża elastycznośd, chod nie tak duża jak w procesorach ogólnego przeznaczenia. Względnie duża
szybkośd działania, względnie mały rozmiar i względnie niski pobór mocy, chod te parametry nie są tak dobre, jak w przypadku procesorów
pojedynczego przeznaczenia.
2. Porównaj zależnośd między architekturą, metodologią i funkcjonalnością systemów wbudowanych.
Podobno jest to gdzieś pokazane jako trójkąt, ale nic takiego nie znalazłem.
Mogę natomiast porównad zależnośd między STRUKTURĄ, GEOMETRIĄ i funkcjonalnością systemów wbudowanych, co jest pokazane jako
litera "Y".
Porównania takiego dokonali Daniel Gajski i Kuhn na wykresie Gajskiego-Kuhna. Wykres składa się z dużej litery "Y" oraz kilku
koncentrycznych kół. Przedstawia on stopniowe narastanie poziomów abstrakcji oraz wzajemne powiązanie płaszczyzn abstrakcji w trzech
aspektach: strukturalnym, geometrycznym i funkcjonalnym. Te poziomy abstrakcji narastają od poziomu układowego, poprzez poziom
logiczny, poziom RTL i poziom algorytmiczny, aż do poziomu systemowego.
W aspekcie geometrycznym odzwierciedla się to przez przejście od szczegółu do ogółu: od topografii standardowych komórek, czyli
prostokątów, poprzez topografię symboliczną komórek (ich obrys), plany powierzchni modułów i plany powierzchni układów scalonych, aż
do podziału fizycznego na urządzenia, moduły, płyty PCB i układy scalone.
W aspekcie strukturalnym poziom abstrakcji narasta od elementów układowych (takich jak tranzystory, czy elementy RC), poprzez
elementy logiczne (bramki,przerzutniki), bloki funkcjonalne

(…)

… przerzucamy to do SystemC (i przy tym musimy
pozmieniad typy danych), w którym dokonujemy zrównoleglenia, a potem równolegle kompilujemy software, syntezujemy hardware i
projektujemy interfejs (wszystko to możemy zrobid w narzędziach Xilinxa). Na koniec dokonujemy integracji i testujemy (też można to
zrobid narzędziami Xilinxa).
27. Zastosowanie systemów wbudowanych w multimediach.
Jeśli chodzi o multimedia to systemy wbudowane są stosowane na przykład w odtwarzaczach DVD, w odtwarzaczach MP3, w
odtwarzaczach MP4, w kamerach cyfrowych, w aparatach cyfrowych i we wszystkich sprzętach tej maści.
28. Walidacja to sprawdzanie, czy postawione wymagania zapewniają poprawną pracę systemu.
29. Weryfikacja to testowanie zgodności projektowanego rozwiązania z wymaganiami specyfikacji.
30. Różnica między mikroprocesorem…
… za pomocą programu komputerowego.
8. Multimedia.
Multimedia to media, które wykorzystują różne formy przekazu informacji (na przykład tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo).
9. Co to jest system wbudowany?
System wbudowany to system komputerowy, dedykowany do pełnienia okreslonego zadania, zintegrowany ze sprzętem, na którym został
zainstalowany.
10. Co to jest MTBF i jak się to liczy?
MTBF to Mean Time…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz