Systemy wbudowane

ARM 7 -obsługa wyświetlacza LCD-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2079

Systemy wybudowane Sprawozdanie: ARM 7 - obsługa wyświetlacza LCD Wstęp teoretyczny Podczas laboratorium zapoznaliśmy się z obsługą oraz zasadą działania wyświetlacza ciekłokrystalicznego typu AC162BYA . Naszym zadaniem było...

Kontroler 8051-dźwięk-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1589

Systemy wybudowane Sprawozdanie: Kontroler 8051-dźwięk Wstęp teoretyczny Podczas laboratorium zapoznaliśmy się z obsługą oraz zasadą działania głośnika oraz przerwań . Naszym zadaniem było napisanie programu w języku C, dzięki któremu po naciśnięciu jednego z 8 ustalonych

Obsługa wyświetlacza siedmiosegmentowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

Systemy wybudowane Sprawozdanie: Obsługa wyświetlacza siedmiosegmentowego oraz programowanie eliminacji ze styków. Wstęp teoretyczny Podczas laboratorium zapoznaliśmy się z obsługą oraz zasadą działania wyświetlacza LED . Naszym zadaniem było napisanie programu w języku C, dzięki któremu po naciśn...

Realizacja mikroprocesora w układach CPLD-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Systemy wybudowane Sprawozdanie: Realizacja mikroprocesora w układach CPLD Wstęp teoretyczny Podczas laboratorium zapoznaliśmy się z obsługą oraz zasadą działania układów programowalnych. Naszym zadaniem było napisanie programu w ASEMBLERZE,...

ARM 7-obsługa przetwornika A/C-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1659

Systemy wybudowane Sprawozdanie: ARM 7 - obsługa przetwornika A/C Wstęp teoretyczny Podczas laboratorium zapoznaliśmy się z obsługą oraz zasadą działania potencjometru. Naszym zadaniem było napisanie programu w języku C, który za pomocą potencjometru będzie zwiększał i zmniejszał wartość wyświetla...

Transmisja szeregowa 8051-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Systemy wybudowane Sprawozdanie: Transmisja szeregowa 8051 Wstęp teoretyczny Podczas laboratorium zapoznaliśmy zasadą działania transmisji szeregowej. Naszym zadaniem było napisanie programu w języku C, dzięki któremu po naciśnięciu ...

Wstęp do mikrokontrolerów rodziny MCS-51-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2065

Systemy wybudowane Sprawozdanie: Wstęp do mikrokontrolerów rodziny MCS-51 Wstęp teoretyczny Mikrokontroler Intel 8051 zapoczątkował rodzinę mikrokontrolerów MCS-51. Podczas laboratorium wykorzystany został zestaw uruchomieniowy ZL2MCS51. U...

Systemy wbudowane L-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Mariusz Fras
 • Systemy wbudowane
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

1. Opisz technologie procesorów, jakie znasz. Technologie procesorów możemy podzielid na procesory ogólnego przeznaczenia, procesory mocno specjalizowane, czyli pojedynczego przeznaczenia oraz procesory specjalizowane, ale programowalne, czyli przeznaczone do pewnego zakresu zastosowao. Procesor...