Tarcie wewnętrzne - strona 16

Napięcie powierzchniowe - sprawozdanie.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

warstw względem drugich występuje opór, zwany tarciem wewnętrznym lub lepkością. Od strony warstwy...

Energia aktywacji przepływu lepkiego

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1946

: Współczynnik η występujący w równaniu nazywamy współczynnikiem tarcia wewnętrznego lub lepkością dynamiczna...

Współczynnik lepkośći, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Waldemar Wodziak
 • Mechanika płynów
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5145

z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Lepkością albo tarciem wewnętrznym nazywa się opór, jaki występuje...

Termodynamika procesów sprężania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria napędów lotniczych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

. W rzeczywistych procesach sprężania powietrza w sprężarce wydzielone ciepło, w wyniku tarcia wewnętrznego, zostaje...

Domieszki do betonów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Piechówka
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1876

zmniejszają tarcie wewnętrzne mieszanki i napięcie powierzchniowe wody. Dzięki temu cząstki wody łatwiej...