Tarcie wewnętrzne - strona 15

Mechanika gruntów - zadania

  • Politechnika Wrocławska
  • Monika Bartlewska
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2394

. Policzy warto k ta tarcia wewn trznego badanego gruntu, a nast pnie korzystaj c z wła ciwo ci koła Mohra...

Stateczność skarp i zboczy

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Stefania Matysek
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

: tga = tgf n gdzie: a - kąt nachylenia skarpy [o], f - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o], n...

Technologia betonu - wykład 6

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Technologia betonu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 812

od spójności i sił tarcia wewnętrznego, jakie występują między cząstkami składników stałych. Siły...