Tarcica - strona 6

Giełdy - organizacje formowania rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

(tarcica), sklejka.  Towary pochodzenia zwierzęcego: bydło żywe i prosięta, bydło tuczone, tusze wołowe...

Giełdy jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

(tarcica), sklejka.  Towary pochodzenia zwierzęcego: bydło żywe i prosięta, bydło tuczone, tusze wołowe...

Ćwiczenia laboratoryjne - drewno

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inz. Hanna Marszałek
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854

do przetarcia w tartakach, Tarcica: nieobrzynana, obrzynana: na ostro, pryzmatycznie, odzyskuje się obrzynki...

Magazynowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2023

, lecz wraŜliwe na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych np. wyroby ceramiczne, liny, tarcica...

Badanie cech tecznicznych drewna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tomasz Piotrowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1435

badanej tarcicy oraz długości 21-22 cm umieszcza się w maszynie i poddaje obciążeniu badając w stałych...

Miasto lokacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aldona Andrzejewska
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

deskami- tarcicami, układanymi równolegle do belek. Podłogi na piętrach również układano z tarcic...