Badanie cech technicznych drewna - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie cech technicznych drewna - ćwiczenie - strona 1 Badanie cech technicznych drewna - ćwiczenie - strona 2 Badanie cech technicznych drewna - ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:


LABORATORIUM Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Temat:
Badanie wybranych cech technicznych drewna i wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Nr ćwiczenia:
6
Data wykonania ćwiczenia :
12.03.2005 r.
Zespół nr: 6
Grupa dziekańska
4
Rodzaj studiów
Zaoczne Rok
akademicki
2004/05
Semestr
II
Prowadzący zajęcia: dr inż. Janusz Tatar Ocena:
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA NR 6
TEMAT ĆWICZENIA Badanie wybranych cech technicznych drewna i wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. PODSTAWY TEORETYCZNE Przemysł drzewno-papierniczy to gałąź przemysłu przetwórczego wykorzystująca jako surowiec do obróbki zasoby określonych gatunków drzew zgromadzone w kompleksach leśnych. Wyróżnia się: 1) przemysł tartaczny - obejmujący zakłady produkujące drewniane materiały podłogowe oraz tartaki, 2) przemysł przetwórstwa drzewnego - produkujący meble, płyty, sklejki i opakowania drewniane, 3) przemysł zapałczany, 4) przemysł celulozowo-papierniczy. Do najważniejszych produktów przemysłu drzewno-papierniczego należą: - grubizna - użytkowe drewno okrągłe, o średnicy nie mniejszej niż 7 cm, mierzonej wraz z korą w cieńszym jego końcu (wg polskiej normy). Niekiedy (w przypadku cenniejszych gatunków drewna) za grubiznę przyjmuje się sortymenty o średnicy nie mniejszej niż 5 cm, - tarcica - podstawowy półprodukt drzewny otrzymywany przez podłużne piłowanie drewna okrągłego. Tarcica dzieli się na: nieobrzynaną i obrzynaną oraz ogólnego i specjalnego przeznaczenia, - płyty pilśniowe - płyty otrzymywane ze spilśnionych włókien drzewnych z dodatkiem olejów schnących lub żywic syntetycznych. Rozróżnia się płyty pilśniowe: miękkie (porowate) - nieprasowane, o szorstkiej powierzchni, oraz półtwarde, twarde i bardzo twarde - prasowane o jednej lub dwóch powierzchniach gładkich. Płyty pilśniowe produkowane są także jako płyty perforowane, nacinane i wytłaczane. Powierzchnia płyty pilśniowej może być uszlachetniana przez: jedno- lub dwustronne gruntowanie (farbą do gruntowania lub emulsyjną), lakierowanie (np. emalią termoutwardzalną), laminowanie i oklejanie (np. fornirem, papierem), a w przypadku płyt twardych także przez szlifowanie. Do zalet płyt pilśniowych zalicza się duże wymiary arkuszy, sztywność, lekkość, dobre właściwości ciepłochronne i dźwiękochłonne. Ze względu na zastosowanie rozróżnia się płyty pilśniowe: ogólnego przeznaczenia i specjalnego przeznaczenia (np. wodoodporne, grzyboodporne, trudno zapalne),

(…)

… uszlachetnionej (przez fornirowanie, laminowanie). Płyty paździerzowe stosuje się jako materiał konstrukcyjny (np. do izolacji akustycznej stropów) oraz w przemyśle meblarskim, okrętowym itp., - płyty wiórowe - płyty wykonane z wiórów drzewnych spajanych pod ciśnieniem klejem syntetycznym, o powierzchni naturalnej szlifowanej, oklejonej obłogiem, laminowanej lub lakierowanej. W zależności od struktury przekroju rozróżnia się płyty wiórowe: jedno- i trzywarstwowe oraz frakcjonowane (wielkość cząstek drzewnych zwiększa się od płaszczyzn ku środkowi). Płyty wiórowe służą głównie do produkcji mebli i stałego wyposażenia wnętrz (np. panele boazeryjne). Produkuje się również płyty wiórowo-paździerzowe, z wiórów drzewnych i paździerzy lnianych, konopnych lub ich mieszaniny, spojonych ze sobą klejem syntetycznym, stosowane głównie w produkcji mebli i budownictwie, oraz płyty wiórowo-cementowe. - celuloza - nadaje sztywność i kształt roślinom, w niemal czystej postaci występuje w bawełnie, włóknach lnu, juty i konopi. W ilości ponad 50% stanowi masę drewna. Ma kolor biały, jest odporna chemicznie i mechanicznie. Rozpuszcza się w amoniakalnym roztworze miedzi ( [Cu(NH3)4](OH)2), chlorowodorkach niektórych soli…
… rozróżnia się dwie grupy papierów: papiery bezdrzewne (nie zawierające ścieru drzewnego) i papiery drzewne (zawierające ścier drzewny). W zależności od składu włóknistego (rodzaju i zawartości podstawowych surowców) papiery dzieli się na 10 klas (pierwsza klasa odpowiada najwyższej jakości papieru, klasa dziesiąta - najniższej). W zależności od gramatury papiery dzieli się na: bibułkę (do 25 g/m2), papier…
… pochodzenia roślinnego (drewno drzew iglastych i liściastych, trzcina, len, konopie, słoma zbożowa itp.), rzadziej pochodzenia zwierzęcego (np. ścinki skór, wełna), z ewentualnym dodatkiem wypełniaczy (np. siarczanu barowego, kredy, talku), substancji klejących (np. parafiny, kalafonii, klejów zwierzęcych), barwników oraz innych środków nadających specjalne własności. Technologia otrzymywania papieru została…
…, jednostronnie lub dwustronnie gładki, matowy, satynowany, żeberkowany, marszczony, prążkowany, karbowany, tłoczony i in. Papiery mogą być również uszlachetniane przez powlekanie (np. kredowanie, gumowanie, parafinowanie), nasycanie (np. olejem, parafiną), laminowanie (np. papier na opakowania) lub drukowanie (np. tapety). - sklejki - drewnopochodne tworzywa warstwowe otrzymywane przez sklejanie nieparzystej…
… badanej próbki
Objętość próbki: Vw=12,14 cm3 Masa próbki: mw=8,5 g
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
[MPa] gdzie:
-siła użyta do zniszczenie próbki [N]
a - wymiar próbki w kierunku promieniowym [mm]
b - wymiar próbki w kierunku stycznym [mm]
w poprzek włókien
Po określeniu przekroju z dokładnością do 0,1mm próbka jest poddawana ściskaniu w maszynie probierczej tak by naprężenie na granicy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz