Budownictwo niskoenergetyczne - energia odnawialna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo niskoenergetyczne - energia odnawialna - strona 1 Budownictwo niskoenergetyczne - energia odnawialna - strona 2 Budownictwo niskoenergetyczne - energia odnawialna - strona 3

Fragment notatki:


„ Budownictwo niskoenergetyczne Energia odnawialna Nowoczesne budownictwo niskoenergetyczne jest rozwinięciem starych technik w dostosowaniu do nowszych osiągnięć w ich przystosowaniu do warunków klimatycznych. Zastosowano w nim szczególnie nowe techniki pozwalające na wykorzystanie energii odnawialnej zawartej w otoczeniu oraz jej odzyskiwania dla ponownego użycia. Wymaga to wspólnego działania specjalistów wielu branż. Obecnie już budownictwo charakteryzuje się dużą oszczędnością energii, a mimo to nadal dąży się do zmniejszania zużycia energii przy jednoczesnym zachowaniu właściwego środowiska wewnętrznego w budynku dla zachowania zdrowia i wygody. Przy tym dąży się do zachowania w największym możliwym stopniu niezależności energetycznej budynku od zewnętrznych systemów zasilania. Oczywiście musi być przy tym uwzględnione poszanowanie środowiska. W tym dążeniu możemy wyróżnić następujące rodzaje budynków niskoenergetycznych:
- energooszczędne najnowszej generacji; - budynki „inteligentne” ; - samowystarczalne energetycznie; - przyjazne człowiekowi; - wybudowane i funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zasada oszczędzania energii jest obecnie standardem we wszystkich typach budownictwa i polega ona na zastosowaniu najbardziej pod tym względem racjonalnych rozwiązań:
- konstrukcyjno - materiałowo - instalacyjnych (materiały, izolacje, okna, systemy odzysku ciepła);
- automatyka w kontroli i sterowaniu mikroklimatem wnętrz;
- pomiarem zużycia energii i jej nośników.
Przy tym wszystkim przy budynkach tzw. energooszczędnych nie uwzględnia się jednak poprawy efektywności energetycznej w miejscu wytwarzania i dystrybucji energii, efektywności zakumulowanej (wbudowanej) i oddziaływania na środowisko.
Energochłonność eksploatacyjna i wbudowana Przywiązuje się dużą wagę do zużycia energii w czasie eksploatacji, porównując je do wartości podanych w normie. W budynkach na północy Europy wskaźnik zużycia energii na ogrzewanie jest mniejszy niż 40 % wartości całości energii eksploatacyjnej (c.o., c.o.u., prąd). Do niedawna procent ten wynosił 60 do 70.
Zestawienie wskaźników energochłonności eksploatacyjnej budynków mieszkalnych wykonanych energooszczędnymi technologiami tradycyjnymi i nowej generacji w państwach skandynawskich i w Polsce W budownictwie najnowszej generacji wszystkie składniki zużycia energii należy traktować w bilansie równorzędnie. Zmiany w strukturze zużycia w Skandynawii pokazuje następujący diagram:
Zmiany struktury zużycia energii w budynkach mieszkalnych (w procentach)

(…)

….
Zastosowanie systemów aktywnych, które dokonują konwersji fototermicznej lub fotowoltaicznej.
Korzystanie z wiatru, pomp ciepła, energii odpadowej oraz magazynowania energii w gruncie, złożach kamiennych, substancjach o niskiej temperaturze przemian fazowych.
Poniżej schemat zastosowania takich metod:
W schemacie ukazano cechy budownictwa energooszczędnego najnowszej generacji wykorzystującego różne metody konwersji energii promieniowania słonecznego
Najczęściej stosowane rozwiązania to:
- izolacja cieplna i izolacja transparentna;
- okna o niskim współczynniku przenikania ciepła
- wysokoaktywna wentylacja z odzyskiem ciepła;
- systemy grzewcze z pompą ciepła, korzystające ze źródeł ze środowiska naturalnego (powietrze, wody gruntowe i geotermalne, zmagazynowaną energię słoneczną), ciepło odpadowe;
- pasywne…
… beton
Konstrukcje ścian zewnętrznych
Zewnętrzna powłoka
Zrównoważone drewno, mur z gliny
kamienie
Sklejki na bazie żywic i włókien cementowych
Drewno tropikalne, konserwowane miękkie drewno
izolacja
Korek, celuloza
Wełna mineralna, styropian
Wata szklana
Ekstradowany styropian,
PUR (poliuretan)
Konstrukcje dachu
Kształt dachu
spadzisty
Łukowaty (w tym kopuły)
płaski
-
Konstrukcja dachu pochyłego
Zrównoważone drewno
Panele, zrównowazona sklejka, płyty wiórowe zawierające poniżej 2 mg formaldehydu
Płyty wiórowe
Sklejka z drewna tropikalnego
Izolacja dachu pochyłego
Korek, celuloza, wełna owcza, len
Wełna mineralna, styropian
-
Ekstradowany styropian,
PUR (poliuretan)
Drzwi i okna
Ramy zewnętrzne drzwi i okien
Zrównoważone drewno, nieobrobione miękkie drewno
Nieobrobione drewno z implantami boranowymi…
… w zarządzaniu firmą, poprawę komfortu i oszczędność energii.
Budynki samowystarczalne energetycznie
Chodzi o uniezależnienie się od zewnętrznych centralnych sieci ciepłowniczych i energetycznych. Budynek ma korzystać z energii zawartej w środowisku.
Budynki „przyjazne człowiekowi”
Chodzi o stworzenie właściwych warunków zdrowotnych, komfortu cieplnego i psychicznego, a jednocześnie właściwe oddziaływanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz