Energia słoneczna - prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energia słoneczna - prezentacja - strona 1

Fragment notatki:

ENERGIA SŁONECZNA
Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Bez jego obecności życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Słońce jest gwiazdą, olbrzymią kulą gazową we wnętrzu której nieustannie zachodzą procesy jądrowe wyzwalające ogromne ilości energii. Tylko połowa energii jaka „nadlatuje” ze Słońca w kierunku Ziemi jest absorbowana przez jej powierzchnię. Reszta jest odbijana od atmosfery lub przez nią pochłaniana. Przed milionami lat energia Słońca docierająca do Ziemi została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Również Słońcu zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie. Można także bezpośrednio wykorzystywać energię słoneczną poprzez zastosowanie specjalnych systemów do pozyskiwania i akumulowania energii słonecznej. Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii emitowany przez Słońce równomiernie we wszystkich kierunkach. Miarą wielkości promieniowania słonecznego docierającego ze Słońca do Ziemi jest tzw. stała słoneczna. Jest ona wartością gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego na powierzchni stratosfery i obecnie wynosi 1,4 kW/m2. W promieniowaniu słonecznym docierającym do powierzchni Ziemi wyróżnia się trzy składowe promieniowania:
bezpośrednie, pochodzi od widocznej tarczy słonecznej
rozproszone powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery
odbite powstaje wskutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia
Człowiek zauważył, iż w pewien sposób można wykorzystać energię słoneczną do swoich celów. Energetyka słoneczna ma wiele zastosowań, zarówno w celach przemysłowych jak i do użytku prywatnego. W przypadku energii słonecznej, jej zamiana na inne formy energii może zachodzić na jeden z 3 sposobów:
Konwersja fotowoltaiczna
Jest to metoda wykorzystywana w bateriach słonecznych, polegająca na bezpośredniej zamianie padającego promieniowania słonecznego, na energię elektryczną. Kluczową sprawą tutaj jest istnienie tzw. efektu fotowoltaicznego, który polega na powstaniu napięcia wskutek padających fotonów promieniowania słonecznego, w materiałach o niejednolitej strukturze.
Konwersja fotochemiczna
W tym procesie następuje zamiana energii promieniowania słonecznego na energię wykorzystywaną do produkcji biomasy. Dalej taka biomasa, może być łatwo przekształcona na inne formy energii.
Konwersja fototermiczna
W tym przypadku energię promieniowania słonecznego przekształca się bezpośrednio na ciepło. Przy czym proces ten może zachodzić na dwa sposoby: pasywnie i aktywnie. Jednak niezależnie od sposobu materiałem, który zamienia energię słoneczną na ciepło, jest tzw. absorber. W przypadku systemów pasywnych nie jest potrzebna ingerencja żadnych czynników zewnętrznych. Natomiast w przypadku systemów aktywnych, wykorzystywana jest energia pochodząca z zewnątrz. Energia ta jest zazwyczaj wykorzystywana do zasilania pomp, które przetłaczają czynnik roboczy przez materiał absorbera znajdujący się w kolektorach słonecznych. Taki czynnik roboczy jest środkiem transportującym otrzymane ciepło do części odbierającej je.


(…)

… i budynków, klimatyzacja pomieszczeń, wentylacja pomieszczeń oraz wytwarzanie energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych. Ciekawe zastosowania energii słonecznej ma miejsce w Japonii. Opracowano tam system roztapiania śniegu zalegającego na jezdni. W miejscowości Ninohne w jezdni umieszczono rurki będące wymiennikami ciepła pomiędzy nawierzchnią a czynnikiem roboczym przez nie przepływającym. Instalacja ta została połączona z inną baterią pionowych, gruntowych wymienników, stanowiących jednocześnie źródło ciepła zimą i magazyn energii w pozostałych porach roku. W celu podwyższenia temperatury czynnika roboczego mającego ogrzewać płytę jezdni, a tym samym roztapiać śnieg i lód, układ sprzężono z pompą ciepła. W sezonie letnim promieniowanie słoneczne nagrzewa płytę jezdni do wysokiej temperatury…
… poszukiwania odnawialnych źródeł energii w celu zastąpienia nimi zanieczyszczających paliw kopalnych. W budynku mieszczą się centra wystawowe, naukowe instytucje badawcze, zaplecze szkoleniowe oraz przyjazny dla środowiska hotel.
Oprócz ogromnej "tablicy słonecznej", już w trakcie procesu budowlanego zastosowano czyste technologie. Zewnętrzna struktura budynku zawiera tylko 1% stali, a nowoczesny dach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz