Budownictwo pasywne - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo pasywne - wprowadzenie - strona 1 Budownictwo pasywne - wprowadzenie - strona 2 Budownictwo pasywne - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


mgr inż. Szymon Firląg Instytut Budynków Pasywnych przy NAPE www.ibp.com.pl Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW Wprowadzenie do budownictwa pasywnego Wymagania   zrównoważonego   rozwoju   stawiają   przed   współczesnymi   inżynierami  nowe zadania, z których najważniejszym jest zapewnienie równych szans rozwoju następnym  pokoleniom. Sposobem realizacji tego zadania jest minimalizacja zapotrzebowania na energię  – w tym w warunkach Europy Północnej i Wschodniej przede wszystkim na energię dla celów  grzewczych. Dlatego w wielu krajach europejskich i w Polsce podejmowane są działania  zmierzające do racjonalizacji wykorzystania energii, zastosowania jej odnawialnych źródeł i  wdrażania   nowych,   wysokoefektywnych   technologii.   Jednym   z   rezultatów   tych   działań,  spełniającym jednocześnie wszystkie wymienione kryteria są budynki pasywne.  Pasywny czyli jaki? Budynek pasywny powinien zapewnić mieszkańcom przez cały rok bardzo wysoki  komfort   cieplny   bez   konieczności   zastosowania   tradycyjnej   instalacji   grzewczej   lub  klimatyzacyjnej.   Aby   było   to   możliwe   konieczne   jest   radykalne   zmniejszenie  zapotrzebowania na ciepło. Jak wykazały doświadczenia praktyczne i obliczenia teoretyczne,  w Europie Środkowej nie da się tego osiągnąć bez zastosowania wentylacji mechanicznej  nawiewno-wywiewnej   z   odzyskiem   ciepła.   Rozwiązanie   takie   przy   jednoczesnym   bardzo  dobrym zaizolowaniu budynku pozwala na rezygnacje z konwencjonalnych grzejników.  Instalacja   wentylacyjna   przejmuje   wtedy   rolę   instalacji   grzewczej.   Nawiewane  powietrze jest w tym przypadku nośnikiem ciepła i można je maksymalnie podgrzać do 52  ° C. Wyższa temperatura powoduje przypiekanie kurzu na powierzchni nagrzewnicy. Strumień  powietrza wentylacyjnego dla typowego budynku pasywnego wynosi średnio 1 m3/h na m2  powierzchni   użytkowej.   Ilość   ta   pozwala   z   jednej   strony   na   spełnienie   warunków  higienicznych,   z   drugiej   zaś   nie   prowadzi   do   nadmiernego   spadku   wilgotności   wewnątrz  budynku.  Na   podstawie   maksymalnej   temperatury   powietrza   oraz   jego   strumienia   można  obliczyć maksymalną moc grzewczą instalacji wentylacyjnej. Wartość ta wynosi 10 W na m2  powierzchni użytkowej i jest przyjmowana jako jedno z najważniejszych kryteriów, które  musi być spełnione przez budynek pasywny. Osiągniecie takiego standardu energetycznego,  umożliwia rezygnację z tradycyjnej instalacji grzewczej.

(…)

… od wielkości i usytuowania
przegród względem stron świata. Aby ograniczyć straty ciepła w okresie zimy stosowane w
budynkach pasywnych okna muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące ich
konstrukcji i charakterystyki. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całych okien nie
powinna przekraczać 0,8 W/m2K a współczynnik całkowitej przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego wynosić około 0,5…
… grzewczą.
Często spotykanym rozwiązaniem są tzw. urządzenia kompaktowe, które pełnią
jednocześnie rolę centrali wentylacyjnej, instalacji grzewczej oraz odpowiadają za
przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ich konstrukcja oparta jest o mała pompę ciepła,
która pobiera ciepło zawarte w powietrzu usuwanym z budynku. Urządzenia kompaktowe
mogą współpracować z gruntowymi wymiennikami ciepła i kolektorami…
… ma na celu
pozyskanie zysków ciepła od słońca. Zamknięta
strona północna i zwarta konstrukcja ograniczają
straty ciepła.
Doskonała izolacyjność przegród Wartość współczynnika przenikania ciepła
przegród zewnętrzne budynku musi być mniejsza
od 0,15 W/m²K. Eliminacja mostków
termicznych
Odpowiednie okna Wartość współczynnika przenikania ciepła dla
całych okien (szyba plus ramy) nie powinna
przekraczać 0,8 W/m…
… i energooszczędne
urządzeń wyposażenie AGD oraz oświetlenie są
nieodłącznym elementem budynku pasywnego
Przegrody zewnętrzne
Konstrukcja przegród zewnętrznych budynku pasywnego jest podporządkowana
konieczności maksymalnego ograniczenie strat ciepła. Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy i
dachy muszą być zaizolowane tak, aby wartość współczynnika przenikania ciepła nie
przekraczała 0,15 W/m2K. Warunek ten wymusza…
… i charakterystyki. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całych okien nie
powinna przekraczać 0,8 W/m2K a współczynnik całkowitej przepuszczalności energii
promieniowania słonecznego wynosić około 0,5. Im wartość współczynnika jest większa tym
więcej energii promieniowania słonecznego dostaje się do wnętrza budynku.
Konstrukcja okien pasywnych jest podporządkowana maksymalnemu ograniczeniu
strat ciepła…
… grzewczą instalacji wentylacyjnej. Wartość ta wynosi 10 W na m2
powierzchni użytkowej i jest przyjmowana jako jedno z najważniejszych kryteriów, które
musi być spełnione przez budynek pasywny. Osiągniecie takiego standardu energetycznego,
umożliwia rezygnację z tradycyjnej instalacji grzewczej.
Charakterystyka energetyczna
Bilans energetyczny budynku pasywnego różni się w znacznym stopniu do bilansu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz