Wykorzystanie energii ze Słońca-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie energii ze Słońca-opracowanie - strona 1 Wykorzystanie energii ze Słońca-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykorzystanie energii ze Słońca
Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna jest najmniej groźna. Jest czysta, ekologiczna i bezpłatna. Promienie słoneczne, to ogromne źródło energii na naszej planecie, ok. 10 tys. razy większe, aniżeli aktualne zużycie energii na świecie.
Energia słoneczna warunkuje pośrednio i bezpośrednio inne energie, takie jak energia wiatru, wody, biomasy.
Strumień energii słonecznej o mocy ok. 178 PW (peta watów; 1PW = 1015 W) docierając do Ziemi jest pochłaniany przez chmury, zanieczyszczenia w powietrzu, ozon; rozpraszany i odbijany. Niby tylko 46% tej energii dociera do samej powierzchni Ziemi i zostaje przez nią pochłaniany, ale jest to i tak ogromna ilość energii. W czasie dwóch tygodni na naszą planetę dociera tyle energii w formie promieni słonecznych, ile wszyscy ludzie funkcjonujący na naszej planecie wykorzystują w ciągu całego roku. Pierwsze instalacje solarne zrobione były ponad 6500 lat temu. Majowie wykorzystywali je do nagrzewania pól uprawnych. Starożytni Grecy stosowali skupione promienie słoneczne w szklanej kuli wypełnionej wodą, do rozniecania ognia. Chińczycy 200 lat p.n.e. potrafili stosować skrzywione zwierciadła do skupiania promieni słonecznych. Dziś co prawda technika znacznie poszła do przodu, jednakże opiera się na tym samym procesie co niegdyś.
Proces przetwarzania energii słonecznej na energię cieplną lub elektryczną, nazywamy konwersją. Istnieją trzy podstawowe, pierwotne rodzaje konwersji:
Konwersja fotochemiczna - jest to proces fotochemiczny prowadzący do tworzenia wysokoenergetycznych wiązań chemicznych. Proces powstawania tych wiązań nazywamy fotosyntezą. To zjawisko powszechnie zachodzące w świecie przyrody. Reakcja fotosyntezy zachodzi w komórkach roślinnych pod wpływem światła słonecznego i prowadzi do syntezy związków organicznych (cukrów) z prostych zawiązków jakimi są woda i dwutlenek węgla.
Konwersja fotowoltaiczna - prowadzi do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zachodzi tu zjawisko fotowoltaiczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w wyniku napromieniowania półprzewodnika. Konwersja fotowoltaiczna zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych. Podstawą funkcjonowania ogniw jest zjawisko fotoelektryczne. Można wyróżnić wewnętrzne i zewnętrzne zjawisko fotoelektryczne. Pierwsze z nich nazywane jest także fotoemisją lub emisją fotoelektronową i zachodzi wtedy, gdy energia fotonu jest wystarczająca do emisji elektronu z ciała. Drugie natomiast występuje, jeśli elektron zmienia poziom energetyczny.
układ autonomiczny
układ dołączony do sieci
Konwersja fototermiczna - prowadzi bezpośrednio do produkowania energii cieplnej w sposób pasywny (bierny) lub aktywny (czynny). W obydwu przypadkach zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną zachodzi poprzez absorber. System pasywny nie potrzebuje dostarczenia z zewnątrz dodatkowej energii. Systemy aktywne wyposażone są w dodatkową pompkę i regulator pracy, który zarządza obiegiem czynnika roboczego, konieczne jest tu dostarczenie dodatkowej energii z zewnątrz. Kolektory to urządzenia w których następuje zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną - zjawisko konwersji fototermicznej. Istnieje wiele typów kolektorów różniących się rodzajem czynnika przejmującego absorbowaną energię, przeznaczeniem, sposobem izolacji, konstrukcją powierzchni wymiany ciepła oraz innymi cechami konstrukcyjnymi.


(…)

… będące wymiennikami ciepła pomiędzy nawierzchnią a czynnikiem roboczym przez nie przepływającym. Instalacja ta została połączona z inną baterią pionowych, gruntowych wymienników, stanowiących jednocześnie źródło ciepła zimą i magazyn energii w pozostałych porach roku. W celu podwyższenia temperatury czynnika roboczego mającego ogrzewać płytę jezdni, a tym samym roztapiać śnieg i lód, układ sprzężono…
…, a także oszczędza przestrzeń zajętą przez instalację.
Wykorzystanie energii słonecznej w Polsce jest oceniane jako najsłabsze ze wszystkich źródeł odnawialnych. Wskazuje się na możliwość stosowania technologii słonecznej jedynie do ogrzewania budynków w okresie przejściowym (wiosna, jesień) bądź do dodatkowego dogrzewania ich zimą, a także do klimatyzacji pomieszczeń oraz ogrzewania wody użytkowej
…, która grozi wyprowadzeniem Europy na manowce i wsiąknięciem jej dobrobytu w piaski Sahary.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz