Podstawy wykorzystania energii odnawialnej

note /search

Podstawy wykorzystania energii odnawialnej - projekt nr 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1218

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Ćwiczenie projektowe NR 3 z przedmiotu PODSTAWY WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ Inżynieria środowiska Grupa Rok akademicki 2012/2013 Zawartość Opis techniczny Projekt został wykonany przez …w ram...

Podstawy wykorzystania energii odnawialnej - tabele

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Instytut Inżynierii Środowiska Ćwiczenie II z przedmiotu: Podstawy wykorzystania energii odnawialnej Rok akademicki 2012/2013 Semestr 6 III IŚ 1. Opis techniczny 3 2. Obliczenie zapotrzebowania na ciep...

Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków § 328. Budynek i Jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z Jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie ...

Biomasa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

Biomasa (biopaliwo stałe) - substancja organiczna powstała w wyniku fotosyntezy. Do biomasy można zaliczyć odpady komunalne oraz odpady produkcji rolniczej. Jej energię możemy wykorzyst...

Budowa mew-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

BUDOWA MEW Elementy MEW - prace hydrotechniczne: a) Zwykle stanowią 60% kosztów początkowych b) Tama wodna lub jaz -Niskie zapory o prostej konstrukcji -Betonowe, drewniane, murowane -Sam koszt zapory może być przeszkodą w realizacji projektu c)

Całkowity opór cieplny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

Całkowity opór cieplny RT=Rsi+R1+R2++Rn+Rse Rsi, Rse - opory przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej R1,itd. - obl.opory cieplne każdej warstwy Przenikanie ciepła przez przegrodę Izolacyjność termiczną przegród złożon...

Ciepło spalania i biopaliwa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

Ciepło spalania - ilość energii, która ulega wyzwoleniu podczas spalania danej substancji. Jeżeli produktem spalania jest para wodna to ciepło spalania powiększa się o ciepło kondensacji pary wodnej.

Emisja hałasu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Emisja hałasu Poza wizualnym zanieczyszczeniem środowiska, elektrownie wiatrowe są także odpowiedzialne za zanieczyszczenia „akustyczne”, emitują bowiem hałas. Nie jest to co prawda dźwięk o zbyt dużym natężeniu, problemem może jednak...

Energia geotermalna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

Energia geotermalna - W niektórych skałach, na pewnych głębokościach krąży energia w postaci pary wodnej lub gorącej wody. Ta cieplna energia wnętrza Ziemi może być wykorzystana w sposób bezpośredni lub pośredni. Gejzery- Zebrana gorąc...

Energia prądów morskich-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1134

Energia prądów morskich: Umieszczone pod woda turbiny napędzane są energią prądów morskich. Produkowana energia elektryczna transportowana jest podwodnym kablem do sieci na lądzie. Energie