Budowa mew-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa mew-opracowanie - strona 1 Budowa mew-opracowanie - strona 2 Budowa mew-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA MEW
Elementy MEW - prace hydrotechniczne:
a) Zwykle stanowią 60% kosztów początkowych b) Tama wodna lub jaz
-Niskie zapory o prostej konstrukcji
-Betonowe, drewniane, murowane
-Sam koszt zapory może być przeszkodą w realizacji projektu
c) Kanał wodny
-Ujęcie wody z kratą i zasuwą; kanał odpływowy na wyjściu z elektrowni.
-Kanał, tunel podziemny i/lub rurociąg zasilający
-Zawory/zasuwy odcinające na wejściu i wyjściu turbiny, umożliwiające jej konserwację
d) Hala maszyn
-Turbiny, wyposażenie techniczne i elektryczne
Kiedy znana jest już lokalizacja inwestycji, należy zająć się Oceną Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), którą przeprowadza się w pierwszej fazie uzyskiwania zezwolenia na inwestycję , w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie dokumentu jest bardzo ważnym elementem całej inwestycji warunkującym ubieganie się o dalsze, niezbędne pozwolenia prawno-administracyjne.
Elementy MEW - turbina:
a) Mniejsze wersje modeli dużych turbin wodnych
b) Osiągalna sprawność na poziomie 90% c) W elektrowniach przepływowych przepływ jest zmienny
-Turbina powinna dobrze funkcjonować przy różnym zakresie natężenia przepływu lub należy zastosować układ turbin
d) Reakcyjne: Francisa, z kierownicą stałą, Kaplan'a
-Dla zastosowań przy małym i średnim spadku wody
-Turbiny zanurzone wykorzystują ciśnienie wody i energię kinetyczną
e) Akcyjne: Peltona, Turgo, krzyżowa
-Dla dużych spadków
-Wykorzystują energię kinetyczną strumienia wody o dużej prędkości.
Elementy urządzenia elektryczne i inne:
a)Generator
-Asynchroniczny
*Musi być połączony z innymi generatorami
*Używany do zasilania dużych sieci
-Synchroniczny
*Może pracować niezależnie od innych generatorów
*Stosowany w systemach samodzielnych i w sieci wydzielonej
*Pozostałe wyposażenie
-Przekładnia łącząca turbinę z generatorem
-Zawory, elektronika, urządzenia zabezpieczające
-Transformator
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Przyłączenie nowego obiektu do sieci energetycznej wiąże się z poniesieniem znaczących wydatków ekonomicznych. Ich wysokość zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stanu technicznego sieci i aparatury energetycznej (trzeba pamiętać, że niestety w wielu wypadkach linie energetyczne są przestarzałe). Ponadto inwestor w niektórych przypadkach zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia instalacji na krajowy system elektroenergetyczny.

(…)

… określenie opłaty przyłączeniowej następuje w momencie otrzymania tzw. warunków przyłączenia do sieci. Inwestor powinien wystąpić o ich uzyskanie do lokalnego zakładu energetycznego. Warto pamiętać, iż na etapie składania wniosku o określenie warunków przyłączenia inwestor powinien posiadać dokument określający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub kiedy obiekt nie został jeszcze wybudowany, prawomocne pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy obiektu przyłączanego. W praktyce możliwe jest jednak uzyskanie warunków przyłączenia do sieci bez przedłożenia niniejszego dokumentu, ale już do zawarcia umowy przyłączeniowej, dokument ten jest niezbędny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz