Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna - strona 1 Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna - strona 2 Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna - strona 3

Fragment notatki:

Odnawialne źródła energii Energia słoneczna Wstęp Do zewnętrznej granicy atmosfery Ziemi dociera ze Słońca strumień energii, którego  moc wynosi ok. 178 PW i stanowi zaledwie jedną półmiliardową część całkowitej energii  promieniowania   słonecznego.   Strumień   ten   jest   o   ok.30   000   razy   większy   od   mocy  wszystkich  urządzeń zainstalowanych  przez człowieka  na Ziemi.  Gęstość tego strumienia  energii na granicy atmosfery ziemskiej wynosi 1,395 kW/m2 i jest to tzw. stała słoneczna. Energia promieniowania słonecznego wraz z przetworzonymi jej formami w postaci  energii wiatru, wody, biomasy i innymi jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Może  ona   być   wykorzystana   bezpośrednio   (kolektory   i   stawy   słoneczne,   helioelektrownie)   lub  pośrednio (turbiny wiatrowe i wodne, spalanie biomasy itd.). Praktyczną   możliwość   wykorzystania   energii   słonecznej   ograniczają   warunki  klimatyczne oraz wciąż jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne, związane z zainstalowaniem  odbiorników o bardzo dużych powierzchniach. Niepodważalną zaletą energii słonecznej jest  zupełny brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Sposoby wykorzystania energii słonecznej Można wyróżnić następujące sposoby: • wykorzystanie promieniowania bezpośredniego i rozproszonego w procesach  niskotemperaturowych (pasywne i aktywne systemy ogrzewania — kolektory  słoneczne), • wykorzystanie promieniowania bezpośredniego w procesach  wysokotemperaturowych (piece i elektrownie słoneczne); • bezpośrednie przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię  elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych. Pasywny   (bierny)   system   ogrzewania   słonecznego   polega   na   wykorzystaniu  naturalnego dopływu i przekazywania energii słonecznej we wnętrzu budynku o specjalnej  konstrukcji. Rolę kolektorów i akumulatorów ciepła spełniają określone elementy konstrukcji  budynku.  W   aktywnych   systemach   ogrzewania   słonecznego   wykorzystuje   się   kolektory  słoneczne płaskie lub koncentrujące, w których następuje przekazywanie energii słonecznej  do czynnika grzejnego, który może być akumulowany w zasobnikach ciepła. Przy ogrzewaniu  domów jest też stosowana akumulacja ciepła w gruncie. Wykorzystanie   promieniowania   bezpośredniego   w   procesach   wysokotemperatu- rowych   jest   realizowane   za   pomocą   zwierciadeł   typu   paraboloidalnego   lub   za   pomocą  systemu zwierciadeł tworzących heliostat (zwierciadła są ruchome i kierują promieniowanie 

(…)

… elektrowniach wodnych produkuje się głównie energię elektryczną na potrzeby
lokalne, ale można także energię mechaniczną wody wykorzystać do mielenia zboża, napędu
kuźni, tartaku itd. Elektrownie wodne tego typu, ze względu na skalę występowania, mogą
mieć istotne znaczenie dla poprawy zdewastowanego środowiska naturalnego, gdyż dzięki
budowie śluz, jazów, zalewów i stawów, zatrzymują dużo wody i w efekcie…
… elektrowniach wodnych produkuje się głównie energię elektryczną na potrzeby
lokalne, ale można także energię mechaniczną wody wykorzystać do mielenia zboża, napędu
kuźni, tartaku itd. Elektrownie wodne tego typu, ze względu na skalę występowania, mogą
mieć istotne znaczenie dla poprawy zdewastowanego środowiska naturalnego, gdyż dzięki
budowie śluz, jazów, zalewów i stawów, zatrzymują dużo wody i w efekcie…
… 4 ciepłownie geotermalne: w Bańskiej na Podhalu o mocy 4,5 MW,
w Pyrzycach k/Szczecina - 48 MW, w Mszczonowie k/Warszawy - 7 MW, w Uniejowie - 5,6
MW.
Tecjnologie wykorzystania energii geotermalnej
W zależności od rodzaju wykorzystania wód geotermalnych stosowane są różne
elementy instalacji. Ciąg technologiczny składa się zazwyczaj z:
• otworu geotermalnego,
• stacji pomp,
wymienników ciepła,
• układu ciepłowniczego,
• dodatkowego układu grzewczego.
• filtry
• układy pomiaru szczelności
Istnieją dwa obiegi cieczy w układzie, jeden zawiera wody geotermalne, drugi wodę
ciepłowniczą, odzysk ciepła następuje w wymiennikach ciepła lub pompach absorpycjncyh.
Zastosowanie takiego rozwiązania technologicznego jest konieczne ze względu na to, że
wody termalne są zazwyczaj wysoce zmineralizowane…
… rozwijana jest głównie produkcja turbozespołów w kraju. Spady powyżej 20 m
występują w niewielu lokalizacjach, przeważnie w rejonach górskich.
W MEW stosowane są dwa rodzaje prądnic:
• prądnice asynchroniczne (indukcyjne) trójfazowe prądu przemiennego,
• prądnice synchroniczne trójfazowe prądu przemiennego.
Energia maremotoryczna
Energię maremotoryczna jest to energia pływów, fal i prądów morskich
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz