Bezpieczeństwo gospodarcze

note /search

Bezpieczenstwo gospodarcze - konwerasatorium

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1183

Bezpieczeństwo Gospodarcze(konwersatorium) - Sala 115 BUW (czwartek) 16.45 - Prowadzący dr. Jarosław Ćwiek-Karpowicz - Jest lista obecności - Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione - Mamy 8 tematów i na 9 zajęciach kolos E-mail : jarek.cwiek@wp.pl Dyżur : Zakład Badań Wschodnich 15-16:30 ...

Biogaz - definicja i rodzaje

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617

Biogaz Biogaz jest gazem powstającym w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia  organicznego, np. biomasy, odchodów zwierzęcych, odpadów przemysłu rolno-spożywczego,  osadów ściekowych, biodegradowalnych stałych odpadów komunalnyc...

Energie odnawialne - rodzaje

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Slajd Energia wody Slajd Woda zawarta w hydrosferze jest w ciągłym ruchu, głównie w wyniku oddziaływania energii słonecznej, energii geotermalnej oraz grawitacyjnej. Ogrzewana woda przez energię słoneczną i geotermalną, parując tworzy chmury w postaci deszczu. Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 8...

Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

Odnawialne źródła energii Energia słoneczna Wstęp Do zewnętrznej granicy atmosfery Ziemi dociera ze Słońca strumień energii, którego  moc wynosi ok. 178 PW i stanowi zaledwie jedną półmiliardową część całkowitej energii  promieniowania   słonecznego.   Strumień   ten   jest   o   ok.30   000   razy...