Energie odnawialne - rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energie odnawialne - rodzaje - strona 1 Energie odnawialne - rodzaje - strona 2 Energie odnawialne - rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Slajd Energia wody Slajd Woda zawarta w hydrosferze jest w ciągłym ruchu, głównie w wyniku oddziaływania energii słonecznej, energii geotermalnej oraz grawitacyjnej. Ogrzewana woda przez energię słoneczną i geotermalną, parując tworzy chmury w postaci deszczu. Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 8 313 km 2, co stanowi 2,7% powierzchni Polski, a zasoby można określić na 61m 3 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest to ilość około trzykrotnie mniejsza niż średnia europejska oraz pięciokrotnie mniejsza od średniej światowej. Zasoby wód powierzchniowych uzupełniane są w 97% przez opady i w 7% przez dopływy spoza Polski, a około 70% wody wraca do atmosfery przez parowanie i transpirację (parowanie wody z nadziemnych części roślin), reszta spływa rzekami do mórz. Analizując źródła pochodzenia wody dla gospodarki narodowej, można stwierdzić, że z wód powierzchniowych pochodzi 83%, z wód podziemnych 14% i ze rzutów kopalnianych ~2%. Slajd Energetyka wodna w Polsce Polska jest krajem nizinnym o stosunkowo małych opadach. Udział energii wodnej w produkcji energii elektrycznej nie jest zatem znaczący. Wodne zasoby energetyczne w Polsce wynoszą ogółem 13,7 TW . h rocznie, przy czym są one wykorzystywane zaledwie w 12%. Zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc w Europie. 45,3% tych zasobów przypada na Wisłę, 43,6% na deszcze Wisły i Odry, 9,8% na Odrę i na rzeki Pomorza . Slajd Zadania elektrowni wodnych: Wpływają na stabilizację stosunków wodnych i chronią przed powodziami. Są źródłem wody pitnej i przemysłowej. Służą rolnictwu i leśnictwu (nawanianie, gospodarka rybna, odnowa życia biologicznego).
Poprawiają komunikację (przeprawy drogowe i kolejowe).
Stwarzają nowe tereny rekreacyjne. Slajd Mamy 69 zapór wodnych, z czego 3 o spadzie powyżej 60m. Do największych inwestycji należą następujące elektrownie wodne: Żarnowiec - elektrownia szczytowo-pompowa (zbudowana w latach 1979-1983), moc turbiny 680 MW, pompy 720 MW.
Porąbka-Żar - elektrownia szczytowo-pompowa (zbudowana w latach 1975-1979), moc turbiny 500 MW, pompy 540 MW. Solina - elektrownia szczytowo-pompowa (zbudowana w latach 1962-1968, aktualnie zmodernizowana), moc turbiny 200 MW, moc pompy 220 MW. Zalety dużych elektrowni wodnych: Niezanieczyszczanie środowiska naturalnego związkami toksycznymi i pyłami (elektrownia opalana węglem na 1 MW . h wydziela na zewnatrz6 019 kg siarki, 3-9 kg azotu, 10-25 ołowiu, też nieznaczne ilości rtęci, arsenu, miedzi i strontu. Oszczędzanie paliw naturalnych (nieodnawialnych). Modułowość.

(…)

… sposób pozbywania się odpadów roślinnych i zwierzęcych - redukcja powierzchni składowisk, ograniczenie innych metod unieszkodliwiania, aktywizacja lokalnego rynku rolnego, możliwość dodatkowego dochodu dla przedsiębiorstw rolnych, podniesienie opłacalności produkcji rolnej,
zwiększenie areału upraw roślin energetycznych,
możliwość wykorzystania wielu surowców, jako substratu,
proces produkcji biogazu opiera…
… umożliwiających wykorzystywanie energii fal obejmują instalacje: Pneumatyczne.
Mechaniczne.
Indukcyjne.
Hydrauliczne.
Rozwiązania te służą głównie do zasilania w energię elektryczną boi nawigacyjnych, latarni morskich oraz platform wiertniczych. Do 2013 w Polsce planuje się produkować 1 mld m3 biogazu m.in. do ogrzewania budynków. Według Ministerstwa Rolnictwa wprowadzenie tego planu poprawi bezpieczeństwo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz