Biogaz - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biogaz - definicja i rodzaje - strona 1 Biogaz - definicja i rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

Biogaz Biogaz jest gazem powstającym w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia  organicznego, np. biomasy, odchodów zwierzęcych, odpadów przemysłu rolno-spożywczego,  osadów ściekowych, biodegradowalnych stałych odpadów komunalnych. Używa się także  celowo w tym celu hodowanych roślin energetycznych (np. kukurydza, pszenżyto, pszenica,  jęczmień, rzepak, burak pastewny, burak cukrowy, ziemniak). Ponieważ biogaz powstaje  samoczynnie między innymi na wysypiskach, znany jest również jako gaz wysypiskowy . Skład biogazu Składnik  % Metan CH4 55-75 Dwutlenek węgla CO2 25-45  Azot N2  0-0,3  Wodór H2 1-5 Siarkowodór  0-3  Tlen O2  0,1-0,5 Biogaz może być wytwarzany celowo – dokonuje się tego w biogazowniach. Na instalacje  biogazowni składa się zazwyczaj:  • układ podawania biomasy,  • komora fermentacyjnej,  • zbiornik magazynowy przefermentowanego substratu,  • zbiornik biogazu,  • agregat kogeneracyjny.  Kluczowym elementem instalacji jest komorę fermentacyjna, w której zachodzi proces  fermentacji beztlenowej. Jest to proces biologiczny rozkładu substancji organicznych  przeprowadzany w warunkach bez dostępu powietrza przez bakterie anaerobowe  (beztlenowe). Produktem tego rozkładu są związki proste – głównie metan i dwutlenek węgla  oraz niewielkie ilości wodoru, siarkowodoru, amoniaku i innych gazów śladowych. Skład  biogazu i tempo jego wytwarzania zależy od składu surowca i temperatury w komorze.  Zbiornik jest ogrzewany – optymalna temperatura to 35-40 ºC (fermentacja mezofilowa). W  celu przyspieszenia procesu, komory posiadają urządzenia mieszające. Pozostałość  pofermentacyjna może być wykorzystywana jako nawóz.  1 Wydajność produkcji biogazu Substraty [1 tona] Ilość biogazu [m3] Gnojowica bydlęca 25 Gnojowica świńska 36 Serwatka 55  Krajanka buraczana  75  Wysłodzony browarniane  75  Wywar gorzelniany  80  Odpady zielone  110  Odpady biologiczne  120  Kiszonka kukurydzy  200  tłuszcz  800  Biogaz jest najczęściej wykorzystywany na miejscu do skojarzonego wytwarzania energii  elektrycznej i ciepła. Dokonuje się tego w systemie konegeracyjnym na który składa się silnik  tłokowy spalający biogaz sprzęgnięty z prądnicą synchroniczną produkującą energię  elektryczną. Na skutek spalania gazu w silniku powstaje ciepło, które jest odprowadzane i  wykorzystywane jako ciepło użytkowe.  Sprężony i oczyszczony biogaz może również służyć jako paliwo dla pojazdów silnikowych  (jako zamiennik dla paliwa CNG – sprężonego gazu ziemnego). Może też być wprowadzony  do sieci gazowniczej.  Produkcja biogazu jest przyjazna ekologicznie. W jej wyniku z odpadów odzyskiwany jest 

(…)

…). Może też być wprowadzony
do sieci gazowniczej.
Produkcja biogazu jest przyjazna ekologicznie. W jej wyniku z odpadów odzyskiwany jest
metan, który jest silnym gazem cieplarnianym i jego spalanie jest znacznie bardziej korzystne
od uwolnienia do atmosfery. Spaliny są przy tym są czystsze niż powstające podczas spalania
węgla czy oleju opałowego.
Wydajnośc energetyczną produkcji biogazu z jednego hektara, wynosi…
… na statystycznego Polaka. Z kolei na rynku
paliw transportowych (samochody CNG) jeden hektar przeznaczony pod uprawę kukurydzy
wystarcza obecnie do pokrycia zapotrzebowania 10 Polaków. (źródło: prof. dr hab. inż Jan
Popczyk - Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie 2008-2020)
2
Biogaz
Biogaz jest gazem powstającym w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia
organicznego, np. biomasy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz