Całkowity opór cieplny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Całkowity opór cieplny-opracowanie - strona 1 Całkowity opór cieplny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Całkowity opór cieplny
RT=Rsi+R1+R2+......+Rn+Rse
Rsi, Rse - opory przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej
R1,itd. - obl.opory cieplne każdej warstwy
Przenikanie ciepła przez przegrodę
Izolacyjność termiczną przegród złożonych z kilku rodzajów materiałów (a z takimi mamy zwykle do czynienia) określa inny współczynnik — nazywany współczynnikiem przenikania ciepła. Oznaczany jest zwykle literą U ma miano [W/m2K]. Im większa jest wartość tego współczynnika, tym gorsza jest izolacyjność cieplna przegrody, tym większy jest przepływ ciepła przez przegrodę. U=(RT)-1
Do wsp. przenikania ciepła należy stosować poprawki z uwagi na:
nieszczelności w warstwie izolacji
łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacji
opady na dach o odwróconym układzie warstw
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc uzyskuje się:
Uc=U+U
U=Ug+Uf+Ut
Poprawki z uwagi na nieszczelności
U''
W/m2K)
Opis nieszczelności
0,00
izolacja jest tak ułożona, że nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; brak nieszczelności przechodzących przez całą warstwę izolacji.
0,01
izolacja Jest tak ułożona, że nie jest możliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.
0,04
występuje ryzyko cyrkulacji powietrza po cieplejszej stronie izolacji; nieszczelności mogą przechodzić przez całą warstwę izolacji.
w którym:
R1 - opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności, RT - całkowity opór cieplny komponentu, Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne W przypadku, gdy warstwę izolacyjną przebijają łączniki mechaniczne, poprawkę określa się z wzoru
Uf=αλfnfAf
w którym:
α - współczynnik λf -współczynnik przewodzenia ciepła łącznika;
nf - liczba łączników na metr kwadratowy; Af - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika.
Wartości współczynnika α
Typ łącznika
α m-1 Kotew między warstwami muru
6
Łącznik do płyt dachowych
5
Poprawki nie wprowadza się w następujących przypadkach:
- kotwie ścienne przechodzą przez pustą szczelinę powietrzną,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz