Obliczenie współczynnika przenikania ciepła - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA UC.
1.1. Warstwy ściany zewnętrznej. Warstwa konstrukcyjna : cegła silikatowa pełna 25 cm
Izolacja cieplna : styropian
Warstwa licowa : cegła dziurawka 12cm
1.2. Współczynniki przewodzenia ciepła materiałów Materiał
λ [W/mK]
Cegła silikatowa
0,90
Styropian
0,036
Cegła dziurawka
0,62
1.3. Opory przejmowania ciepła na zewnętrznych (Rse) i wewnętrznych (Rsi) powierzchniach przegrody.
Kierunek przepływu strumienia cieplnego
w górę
poziomo
w dół
Rsi [m2K/W]
0,10
0,13
0,17
Rse [m2K/W]
0,04
0,04
0,04
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej.
Sposób I - założenie grubości izolacji termicznej.
Poprawki uwzględnione w tabeli: Poprawka z uwagi na nieszczelność
- przyjęto, że wykonawca wykona warstwę dokładnie
Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne
Uf =  f nf Af/do gdzie: - współczynnik, =0,8
- współczynnik przenikania ciepła łącznika, - liczba łączników na 1 m2 - pole przekroju jednego łącznika w m2 do - grubość izolacji, do = 11cm
Przyjęto 4 kotwy ze stali nierdzewnej 4,0 ( ) na ściany.
Poprawka z uwagi na wpływ odpadów dla dachu o odwróconym układzie warstw
- nie dotyczy tego rodzaju konstrukcji
Sposób II - obliczenie grubości izolacji termicznej „od końca”.
Zakładamy, że Wartości poprawek wyliczono pkt. 1.4.1.
Grubość izolacji termicznej powinna być większa od 10,6cm. Przyjęto styropian o grubości 11cm.
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla stropu nad nieogrzewaną piwnicą.
1.6. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla podłogi na gruncie.


(…)

… dla podłóg na gruncie. Uequiv = f(U, z, B')
Dane:
z = 3,0m
U=0,280 m2K/W
B' = Ag/P
Powierzchnia płyty podłogowej Ag = 40,56m2 Obwód płyty podłogowej P = 27,69m
B' = Ag/P = 40,56m2/27,69m = 1,46m Na podstawie powyższej tabeli przyjęto Uequiv = 0,152W/m2K
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla połaci dachowej.
Podział na sekcje (wymiary na rysunkach podano w cm) :
Pola względne sekcji:
fa = 2*0,40m / (2*0,40m + 2*0,06m + 0,80m) = 0,465
fb = 2*0,06m / (2*0,40m + 2*0,06m + 0,80m) = 0,070
fc = 0,80m / (2*0,40m + 2*0,06m + 0,80m) = 0,465
Opory cieplne sekcji:
RTa = RTc = 0,13 + 0,043 + 5,000 + 0,04 = 5,213
RTb = 0,13 + 0,043 + 1,125 + 0,04 = 1,338
KRES GÓRNY:
 KRES DOLNY Warstwa R1 (krokwie + wełna mineralna 18cm) nie jest warstwą jednorodną, jej opór cieplny obliczam ze wzoru:
OPÓR CIEPLNY
… cieplne sekcji:
RTa = RTc = 0,10 + 0,043 + 5,000 + 0,10 = 5,243
RTb = 0,10 + 0,043 + 1,125 + 0,10 = 1,368
KRES GÓRNY:
 KRES DOLNY Warstwa R1 (krokwie + wełna mineralna 18cm) nie jest warstwą jednorodną, jej opór cieplny obliczam ze wzoru:  OPÓR CIEPLNY CAŁEGO KOMPONENTU: WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:
POPRAWKA:
SPRAWDZENIE WARUNKU WT:
1.9. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ściany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz