podstawy wykorzystania energii odnawialnej - tabele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy wykorzystania energii odnawialnej - tabele - strona 1 podstawy wykorzystania energii odnawialnej - tabele - strona 2 podstawy wykorzystania energii odnawialnej - tabele - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Ćwiczenie II z przedmiotu: Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Rok akademicki 2012/2013 Semestr 6 III IŚ
1. Opis techniczny ................................................................................................................................3
2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń.............................................4
3. Obliczenie zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej.....................11
4. Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku...................................13
5. Obliczenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło ....................................................14
Konstrukcja ścian w opracowywanym budynku jest następująca: Ściany zewnętrzne
Zastosowano ceramiczne pustaki budowlane Porotherm 44 Profi ,ocieplenie w postaci styropianu Swisspor FASADA oraz tynk wewnętrzny i zewnętrzny. Współczynnik przewodzenia ciepła dla ściany zewnętrznej wynosi U = 0,102 [W/m2K].
Warstwa
Grubość warstwy
d [m]
Tynk
0,2
Porotherm
( 44 Profi)
0,44
Styropian
( Swisspor FASADA)
0,19
Tynk
0,2
Strop pod poddaszem Strop nad piwnicą nieogrzewaną 2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń


(…)

… ciepła elementu budynku współczynnik uwzględniający wpływ wody gruntowej, przyjęto 1,0
Wymiar charakterystyczny podłogi
A - pole powierzchni podłogi
P- obwód podłogi (uwzględniający tylko ściany zewnętrzne)
Równoważny współczynnik przenikania ciepła Wartość współczynnika odczytano z tabeli zamieszczonej w : „ Norma PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik” Michał…
…. Jednostkowe zapotrzebowanie energii:
qcwu = [GJ/ m3]
qcwu = [GJ/ m3]
ciepło właściwe wody cw = 4,19 [kJ/kg* ºC]
gęstość wody ρ = 1000 [kg/ m3]
objętość podgrzewanej wody V = 1 [m3]
Sprawność całkowita układu przygotowania ciepłej wody
ηcwu = ηw* ηp
Sprawność wytwarzania ciepłej wody
ηw = 0,92 Sprawność przesyłu ciepłej wody
ηp = ηcwu = ηw* ηp =
Roczne zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody…
… jest mniejszy od granicznej wartości sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku.
11
4 Zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie grzewczym Qs, kWh/a
Orientacja
Pole powierzchni okien Aoi,
m2 Współczynnik przep. promien.
TRi
Suma promieniowania całkowitego, Si, kWh/(m2·a)
Aoi·TRi·Si
kWh/a
N
145
E
235
S
350
W
220
Razem zyski ciepła od promieniowania słonecznego w sezonie ogrzewczym 0,6 Σ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz