Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego - strona 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego - strona 2 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego - strona 3

Fragment notatki:

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.  1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr  115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) Projekt:  Dm jednorodzinny Pogodna 11 50-100 Wrocław Właściciel budynku:  Jan Kowalski Autor opracowania:  Jan Nowak Nr 1 Data opracowania:  2009-03-20 www.cieplej.pl Charakterystyka energetyczna budynku: Pogodna 11, 50-100 Wrocław 1. Geometria 1.1. Podział powierzchni Powierzchnia użytkowa mieszkalna 89,69 m² Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m² Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku 4,0 1.2. Przestrzeń ogrzewana wentylowana Użytkowa Usługowa Ruchu Razem Powierzchnia [m²] 89,69 0,00 2,38 92,07 Kubatura [m³] 242,17 0,00 6,43 248,60 1.3. Zwartość Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) 333,07 m² Kubatura ogrzewana (Ve) 285,00 m³ Wskaźnik zwartości (A/Ve) 1,17 1/m 2. Osłona budynku Nowy  paterowy  budynek  spełniający  wymagania  prawne  określone  w  Warunkach  technicznych  z  6.  Ściany  nośne  wykonane  z  bloczków  gazobetonowych  o  grubości    38 cm  i  U=0,3 W/m2K.  Dach  drewniany  izolowany  wełną  mineralną  gr.  20 cm  o  U=0,22 W/m2K.  Podłoga  na  gruncie  izolowana  styropianem  gr.8  cm. Stolarka Okienna i drzwiowa o Uw=1,1 W/m2K. 2.1. Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr  przegrody  [W/K] Htr mostków  liniowych  [W/K] Htr łączne  [W/K] fRsi** podłoga na gruncie 0,182* 97,12 7,84 0,00 7,84 0,97* stropodach 0,256 98,02 17,57 0,00 17,57 0,97* ściana zewnętrzna 0,296 107,42 30,31 0,00 30,31 0,96* RAZEM 0,246* 302,56 55,72 0,00 55,72 0,97* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi 0,72 2.2. Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] g A [m²] Htr otworu  [W/K] Htr mostków  liniowych  [W/K] Htr łączne  [W/K] 1 1,100 0,50 3,79 4,17 1,05 5,22 2 1,100 0,67 26,72 29,39 5,83 35,22 RAZEM 1,100* 0,65* 30,51 33,56 6,88 40,44 * Wartość średnioważona po powierzchni 3. Wentylacja Wentylaca  natrulna  realizowana  przez  nawiewiewniki  ciśnieniowe  ręcznie  regulowane  montowane  w 

(…)

…,W
5905,78 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W
6496,36 kWh/rok
Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u. ηW,tot
0,41
Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na
c.w.u., w
1,10
7. Urządzenia pomocnicze
Wspomagany system
Moc [W]
Zapotrzebowanie na
energię końcową
[kWh/rok]
Zapotrzebowanie na
energię pierwotną
[kWh/rok]
c.o.
188,35
412,01…
… [%]
78,27
21,73
-
-
100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową
Ogrzewanie i
wentylacja
Ciepła woda
Urządzenia
pomocnicze
Oświetlenie
wbudowane
Suma
Wartość [kWh/(m²rok)]
103,42
64,14
8,00
0,00
175,57
Udział [%]
58,91
36,54
4,55
0,00
100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną
Ogrzewanie i
wentylacja
Ciepła woda
Urządzenia
pomocnicze
Oświetlenie
wbudowane
Suma…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz