Charakterystyka energetycza budynku jednorodzinnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka energetycza budynku jednorodzinnego - strona 1 Charakterystyka energetycza budynku jednorodzinnego - strona 2 Charakterystyka energetycza budynku jednorodzinnego - strona 3

Fragment notatki:


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dm jednorodzinny, Pogodna 11, 50-100  Wrocław Ważne do: 2018-12-27 Budynek oceniany Rodzaj budynku: wolnostojący Adres budynku: Pogodna 11 50-100 Wrocław Całość / część budynku: całość Rok zakończenia budowy /  rok oddania użytkowania: 2008 / 2009 Rok budowy instalacji / rok  modernizacji instalacji: 2008 / 2008 Liczba lokali mieszkalnych: 1 Powierzchnia użytkowa (Af): 89,69 m² Cel wykonania świadectwa: budynek nowy Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną                                                                                                                                                                                1 Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008² Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) Budynek oceniany 208,32  kWh/(m²rok) Budynek oceniany 175,57  kWh/(m²rok) Budynek wg WT2008 174,75  kWh/(m²rok) Charakterystyka  energetyczna  budynku  określana  jest  na  podstawie  porównania  jednostkowej  ilości  nieodnawialnej  energii  pierwotnej  EP  niezbędnej  do  zaspokojenia  potrzeb  energetycznych  budynku  w  zakresie  ogrzewania,  chłodzenia,  wentylacji  i  ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną. 1 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690,  z  późn.  zm.),  spełnienie  warunków  jest  wymagane  tylko  dla  części budynku nowego lub przebudowanego. 2 Uwaga:  charakterystyka  energetyczna  określana  jest  dla  warunków  klimatycznych  odniesienia  –  stacja  Wrocław  oraz  dla  normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2. Sporządzający świadectwo: Imię i nazwisko: Jan Nowak Nr uprawnień budowlanych albo numer wpisu do rejestru: Nr 1 Data: 2008-12-27           Podpis Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, Dm jednorodzinny,  Pogodna 11, 50-100 Wrocław 2 Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku Przeznaczenie budynku: mieszkalny Liczba kondygnacji: 1 Powierzchnia użytkowa: 89,69 m² Powierzchnia użytkowa budynku o regulowanej  temperaturze (Af): 89,69 m² Normalna temperatura eksploatacyjna: 20 °C Podział powierzchni użytkowej (mieszkalna /  niemieszkalna): 89,69 m² / 0,00 m² Kubatura budynku: 248,60 m³ Wskaźnik zwartości budynku A/Ve: 1,17 Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

(…)

… z odzyskiem ciepła
2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii
Zastosowanie kolektorów słonecznych wspierających c.w.u. oraz c.o.
3) Możliwe
budynku
zmiany
ograniczające
zapotrzebowanie
na
energię
końcową
w
czasie
eksploatacji
Brak propozycji
4) Możliwe zmiany ograniczające
z ciepłej wody użytkowej
zapotrzebowanie
na
energię
końcową
związane
z
korzystaniem
Brak propozycji
5…
….
Zapotrzebowanie na energię końcową
Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia),
wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków
klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i
jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie energii końcowej jest to ilość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz