Projekt izolacji termicznej - fizyka budowli

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt izolacji termicznej - fizyka budowli - strona 1 Projekt izolacji termicznej - fizyka budowli - strona 2 Projekt izolacji termicznej - fizyka budowli - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Rok akademicki 2013/2014
Ćwiczenie projektowe z przedmiotu
Fizyka budowli
gr.V
2014-06-17
Spis treści
1.
Informacje ogólne ........................................................................................................................... 4
1.1.
1.2.
Podstawy prawne .................................................................................................................... 4
1.3.
2.
Cel opracowanie ...................................................................................................................... 4
Informacje ogólne. .................................................................................................................. 4
Wyznaczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych .............................. 5
2.1.
2.2.
Współczynnik przenikania ciepła przez strop nad nieogrzewaną piwnicą - U3 ....................... 5
2.3.
3.
Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną - U1 ............................................. 5
Współczynnik przenikania ciepła przez stropodach - U2 ......................................................... 6
Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła z uwzględnieniem mostków cieplnych ............... 6
3.1.
3.2.
Strop nad nieogrzewaną piwnicą - U3 ..................................................................................... 8
3.3.
4.
Ściana zewnętrzna - U1 ............................................................................................................ 7
Współczynnik przenikania ciepła przez stropodach - U2 ......................................................... 9
Obliczenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym......................................................................................................... 9
4.1.
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wg pkt.1.......................................................... 9
4.2.
Ściany piwnic ogrzewanych stykające się z powietrzem zewnętrznym wg pkt.2 ................. 10
4.3.
Ściany piwnic ogrzewanych stykające się z gruntem wg pkt.3.............................................. 11
4.4. ..................................................................................................................................................... 11
4.5.
Ściana oddzielająca pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych wg pkt.4 ..................... 11
4.6.
Stropodach wg pkt.5 ............................................................................................................. 11
4.7.
Strop nad nieogrzewaną piwnicą wg pkt.6 ........................................................................... 11
4.8.
Podłoga na gruncie strefa I wg pkt.9 ..................................................................................... 11
4.9.
Podłoga na gruncie strefa II wg pkt.10

(…)

… wg informacji
producenta), styropian 100 mm, folia PE 0,18mm, gładź cementowa 30 mm, panele 10 mm.
Stropodach – tynk gipsowy 10 mm, strop DZ-3 gr. 230mm (współczynnik  przyjęto wg
informacji producenta), folia paro przepuszczalna 0,3mm, wełna mineralna 180 mm,
przestrzeń powietrzna, płyta korytkowa zamknięta DKZ, 3 x papa termozgrzewalna,
4
2. Wyznaczenie
współczynników
przenikania
ciepła…
….
Wełna mineralna
0,18
0,038
4,737
4.
Strop DZ-3
0,23
-
0,25
5.
Tynk gipsowy
0,01
0,35
0,029
Rsi
0,10
Rse
0,04
RT
5,325
U2
3. Wyznaczanie
Papa termozgrzewalna 0,02
0,188
współczynnika
przenikania
ciepła
z
uwzględnieniem
mostków cieplnych
L.p Element budowlany
U
A oi
U A oi
[W/m2K] m2
W/K
1.
Ściana zewnętrzna
0,228
668,05 152,32
2.
Stropodach
0,188
260,99 49,07
3.
Strop nad nieogrzewaną piwnicą 0,237…
… >= 0,9
Wskaźnik E =
35,24
37,4
20,64

35,24
kWh/m3a
5. Wyznaczenie czynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej
koniecznego do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni
Średnią miesięczną temperaturę Te i wilgotność względną øe zdefiniowano przy danej lokalizacji
budynku (kolumna 1 i 3).
Miesięczne zewnętrzne ciśnienie pary nasyconej pse, obliczone z równań E7 oraz E8 PN-EN ISO 13788:
2003…
… zatem:
Współczynnik sprzężenia cieplnego przez obszar mostków cieplnych stanowi 5,8% całkowitej
wartości współczynnika sprzężenia.
Zgodnie z Dz. U. Nr 201 poz. 1238 dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego maksymalna
wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu pod nieogrzewanymi poddaszami ti > 16°C
wynosi Umax = 0,25 [W/ m2· K]. Przegroda spełnia ten warunek.
4. Obliczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz