Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków-opracowanie - strona 1 Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków
§ 328. Budynek i Jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z Jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.
§ 329.1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię koncową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone iloscią energii przypadającej w ciągu roku na Im3 kubatury ogrzewanej części budynku, Jest mniejsza od wartości granicznej e0.
§ 329.2. Dla budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust.l, jest mniejsza od wartości granicznej eq, lub
2) przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom związanym z oszczednoscią energii, określonym w załączniku do rozporządzenia.
§ 329.4. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:
1) E0 = 29 kWh/m3rok)
przy A/V 16°C: o budowie warstwowej* z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ

(…)

… budynku, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:
1) E0 = 29 kWh/m3rok)
przy A/V < 0.20,
2) E0 = 26.6 +12 A/V kWh/(m3 rok)
przy 0.20 < A/V < 0.90,
3) E0 = 37.4 kWh/(m3 rok)
przy A/V ^0.90
gdzie:
A - jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, oddzielaiącymi część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, liczonych po obrysie zewnętrznym,
V - jest kubaturą ogrzewanej części budynku powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszonq o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii.
Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej
lp
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
U.. W/m2K)
1
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
przy tj > 16°C: o budowie warstwowej* z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ<0.05 W/mK
- pozostałe b) przy t; < 1 6°C (niezależnie od rodzaju ściany)
0.30 0.50 0.80
2
Ściany piwnic nieogrzewanych
bez wymagań
3
Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: przy t, > 1 6°C b) przy 8 °C < t, < 1 6°C
0.30 0.50
4
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi l zamkniętymi przestrzeniami pod podłogowym i
0.60
5
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi
bez wymagań
6
Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
1.00

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz