Szkoła frankfurcka - strona 6

Ekstremizm polityczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Turska-Kawa
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3234

(zdeklarowanych i potencjalnych). Prace na ten temat rozpoczęli już w latach trzydziestych badacze z tzw. szkoły...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2002

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4389

rzeczywistość. Wg konsensualnej koncepcji prawdy wypracowanej przez Szkołę Frankfurcką, twierdzenia są prawdziwe...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 5894

prawdy wypracowanej przez Szkołę Frankfurcką, twierdzenia są prawdziwe, a wypowiedzi pozaopisowe...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 7490

rzeczywistość. Wg konsensualnej koncepcji prawdy wypracowanej przez Szkołę Frankfurcką, twierdzenia są prawdziwe...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1939

rzeczywistość. Wg konsensualnej koncepcji prawdy wypracowanej przez Szkołę Frankfurcką, twierdzenia są prawdziwe...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 7035

- krytyczna teoria szkoły frankfurckiej - francuski strukturalizm - brytyjskie studia kulturowe nawiązujące...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5740

...FILOZOFIA PRAWA Wykład 1. 8.10.2008 r. Modelowo wyróżnić można trzy wzorce uprawiania ogólnej refleksji nad prawem: 1. Model filozofii prawa 2. Model jurysprudencji ogólnej/ generalnej 3. Model teorii prawa Ad 1. Model fi...

Koncepcja racjonalności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

. Dlatego też Barbara Skarga mówi za filozofami szkoły frankfurckiej o rosnącym zwątpieniu w sens...