Teoria i filozofia prawa - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 7357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i filozofia prawa - wykłady - strona 1 Teoria i filozofia prawa - wykłady - strona 2 Teoria i filozofia prawa - wykłady - strona 3

Fragment notatki:...FILOZOFIA PRAWA

Wykład 1. 8.10.2008 r.

Modelowo wyróżnić można trzy wzorce uprawiania ogólnej refleksji nad prawem:
1. Model filozofii prawa
2. Model jurysprudencji ogólnej/ generalnej
3. Model teorii prawa
Ad 1. Model filozofii prawa: - to filozoficzne przeciwstawione naukowym, a zwłaszcza prawniczym ogólne rozważania nad istotą prawa, jego celem, sensem, wartością.
- Pierwociny myśli filozoficzno- prawnej znajdujemy w filozofii starożytnej, a zwłaszcza w koncepcjach prawa natury. Dla tego modelu istotne jest przeciwstawienie badania filozoficznego badaniu naukowemu. Filozofia prawa z założenia nie ma być nauką. Przedmiotem filozofii prawa nie są zatem w tym ujęciu rzeczywiste systemy prawne, ale istota prawa utożsamiana często z jego celem czy wartością pojmowaną w sposób zabsolutyzowany...

...2. Psychologiczno- woluntarystyczna szkoła prawa natury.
Jak nazwa mówi pochodzić będą podstawy tej szkoły z czyjejś psychiki i woluntas (łac. wola) czyli z czyjejś woli. Schyłek starożytności i pierwsza część średniowiecza. Najbardziej znanym reprezentantem jest święty Augustyn. Był biskupem z Ippony. Urodził się w mieście Tagast. Był synem urzędnika rzymskiego w dość niespokojnej prowincji. Był bardzo zdolny. Jedzie do Rzymu, Mediolanu, potem chce pobierać nauki u świętego Hieronima- chce być retorem. Później został w Rzymie został biskupem, poczym wrócił do Ippony. Następnie dochodzi do najazdu Hunów i on w takich czasach był biskupem. Zdało mu się później że słyszał głos, który powiedział mu „masz czytaj”. Mówi się o nim, że był najbardziej ludzkim ze wszystkich świętych. Miał bardzo burzliwe dzieciństwo i życie, był targany sprzecznościami. Miał żonę i dziecko również zdolnego syna. Napisał kilka prac naukowych największą były „confessiones”...

FILOZOFIA PRAWA
Wykład 1. 8.10.2008 r.
Modelowo wyróżnić można trzy wzorce uprawiania ogólnej refleksji nad prawem:
Model filozofii prawa Model jurysprudencji ogólnej/ generalnej
Model teorii prawa Ad 1. Model filozofii prawa: - to filozoficzne przeciwstawione naukowym, a zwłaszcza prawniczym ogólne rozważania nad istotą prawa, jego celem, sensem, wartością.
- Pierwociny myśli filozoficzno- prawnej znajdujemy w filozofii starożytnej, a zwłaszcza w koncepcjach prawa natury. Dla tego modelu istotne jest przeciwstawienie badania filozoficznego badaniu naukowemu. Filozofia prawa z założenia nie ma być nauką. Przedmiotem filozofii prawa nie są zatem w tym ujęciu rzeczywiste systemy prawne, ale istota prawa utożsamiana często z jego celem czy wartością pojmowaną w sposób zabsolutyzowany.
Szczególną wersją filozofi prawa są koncepcje prawa natury. Zwolennicy tak pojmowanej f. p. zakładają często przeciwstawienie empirycznego poznania naukowego i pozanaukowego poznania filozoficznego. Ad 2. Model jurysprudencji ogólnej/generalnej: Wywodzi się ze starożytności (Rzym), a rozwinął się w angloamerykańskiej refleksji
prawniczej XIX wieku. Model ten jest ogólną refleksją nad podstawową aparaturą pojęciową,
wspólną dla różnych gałęzi prawa i dla różnych działów szczegółowych nauk prawnych;
wstęp naukowych pojęć prawnych (dawniej);
Ad 3. Model teorii prawa: - uporządkowane twierdzenia o prawie; Związany z pozytywizmem filozoficznym sprowadzał się do programu uprawiania ogólnej refleksji nad prawem jako nauki ze wszystkimi rygorami metodologicznym (empiryczna wolna od wartościowania); Empiryczna nauka o prawie; Twórcą tego modelu jest Leon Petrażycki. Pozytywistyczny model t. p. po

(…)

… o zmiennej treści
Materialne- dotyczą treści prawa
Proceduralne- dotyczą procedury
Historyczne nurty prawa natury:
Pierwszym nurtem prawa natury był nurt określany jako kosmologiczno- racjonalistyczny. Nurt ten rozwinął się w starożytności zwłaszcza w ramach filozofii stoickiej.
Filozofia stoicka to był taki długotrwały trend filozoficzny. Zaczął się gdzieś w trzecim wieku przed naszą erą założyciel- Zenon z Kition stara stoja; potem była średnia stoja- Chryzyp; późna czyli nowa stoja- Marek Aureliusz. W tym ujęciu prawo natury to zespół prawidłowości rządzących wszechświatem, czyli kosmosem i człowiekiem jako elementem wszechświata. To są prawa rządzące wszechświatem i człowiekiem.
W nurcie tym występowała skłonność do utożsamiania prawa naturalnego z prawidłowościami natury pojmowanymi przyrodniczo. Np…
…. Dla oznaczenia kierunku w prawoznawstwie ukształtowanego w pierwszej połowie XIX wieku i dominującego do lat 70 XX wieku. Pozytywiści to prawnicy którzy zajmują się praktyką (praktycznym zastosowaniem prawa), Geneza pozytywizmu
Pozytywizm powstał w opozycji do: z jednej strony koncepcji prawno naturalnych, a z drugiej do tzw. niemieckiej szkoły historycznej. W warstwie filozoficznej pozytywizm prawniczy…
… obowiązek posłuchu wobec prawa odwoływali się do wartości posłuchu czy ładu (pseudopozytywizm).
Wykład 5. 12.11.2008 r.
Pozytywizm jako nurt teoretyczno-prawny
Wykształcił się w połowie XIX wieku i dominował do połowy XX wieku. Historycznie przeciwstawił się on koncepcjom prawa naturalnego oraz w Niemczech tzw. niemieckiej szkole historycznej. Z punktu widzenia ideologicznego, światopoglądowego stanowił…
… się do czyichś ocen bądź celowościowe. Coś jest dobre czy złe jako środek. Prawo według PPI jest faktem instytucjonalnym- zbiorem reguł rozpoznanych w określonej relacji do wartości i człowieka w rzeczywistości społecznej. Lata 70 XX wieku.
Wykład 6. 19.11.2008 r.
Z obecnych w pozytywizmie tendencji formalistycznej i naturalistycznej wyłoniły się dwa następne nurty filozoficzno prawne:
- normatywizm - realizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz