Teoria i filozofia prawa

note /search

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 8540

Praca zawiera podstawowe informacje nt. wykładni prawa w procesie stosowania prawa. Głównie może się przydać studentom V roku prawa. Notatka zawiera informacje tak jak: pojęcie stosowania prawa, model procesu decyzyjnego, typy stosowania prawa, tryb podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w tryb...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5495

...rawo to zjawisko złożone, wieloaspektowe, można je badać w różnych płaszczyznach i różnymi metodami: - ontologia – nauka o bycie - epistemologia – nauka o poznaniu - aksjologia prawa – nauka o wartościach; można sprowadzić do kilku grup. Grupy o byt prawa: 1. prawo to norma lub system...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 2709
Wyświetleń: 7952

...FILOZOFIA PRAWA Wykład 1. 8.10.2008 r. Modelowo wyróżnić można trzy wzorce uprawiania ogólnej refleksji nad prawem: 1. Model filozofii prawa 2. Model jurysprudencji ogólnej/ generalnej 3. Model teorii prawa Ad 1. Model fi...

Orzeczenie - ustawa 1 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Art. 77 5 .   (61) § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów zw...

Orzeczenie - ustawa 2 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity) Art. 3.  1.  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz...

Orzeczenie - ustawa 3 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity) Art. 11.  1.  Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostaj...