System prezydencki władza wykonawcza - strona 33

Uprawnienia prezydenta USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

przez Prezydenta bez zgody Senatu, ale na podstawie ustawy. Zasada łupów - spoils system- przed powołaniem...

Obywatelskie prawa polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

nierozsądnych (nieuzasadnionych) ograniczeń system Paktu zawiera szerszy katalog obywatelskich praw politycznych...

Historia państwa i prawa - reżimy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

FRANCJA: konstytucja 1799 - władza wykonawcza w rękach trzech konsulów, powoływanych na 10 lat przez Senat...

Wykład - Forma Rządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

). System rozdziału władzy ustawodawczej od władzy wykonawczej - Władza ustawodawcza i wykonawcza pochodzą...

Definicje z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kazimierz Karbowniczek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 882

ten wprowadza także ograniczoną możliwość rozwiązania parlamentu przez władzę wykonawczą System prezydencki...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

zasady jednolitości władzy z systemem prezydenckim → wypadkowa sprzecznych dążeń i kompromisów, urząd...

Polski system polityczny 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Hess
 • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

Radziecki KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - b. silny system prezydencki, model władzy autorytarnej. Ten dokument...