Historia państwa i prawa - reżimy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - reżimy - strona 1 Historia państwa i prawa - reżimy - strona 2

Fragment notatki:

REŻIMY AUTORYTARNE § 2 - Ustrój polityczny I. WŁADZA AUTORYTARNA KONSULA, CESARZA, PREZYDENTA FRANCJA: konstytucja 1799 - władza wykonawcza w rękach trzech konsulów, powoływanych na 10 lat przez Senat pierwszy konsul - był nim Napoleon, miał głos decydujący, pozostali dwaj byli nieważni, liczne kompetencje wykonawcze, również ustawodawcze (inicjatywa, zarządzenia wykonawcze, pow/odw członków Rady Stanu), wzmocniono jego uprawnienia przyznając mu tytuł dożywotni z prawem mianowania następcy (w roku 1802), a w 1804 Napoleon został cesarzem francuzów, zlikwidowano dwóch konsulów ustrój 1852 - konstytucja dawała Ludwikowi Napoleonowi na 10 lat pozycję prezydenta republiki , w listopadzie 1852 Senat nadał mu tytuł cesarza Francuzów BRAZYLIA: Pedro I - proklamował w marcu 1852 konstytucję, władza cesarska uzyskała funkcję władzy łagodzącej (poder moderator) II. ZARZĄD CENTRALNY. MINISTROWIE ogólnie - władza wykonawcza spoczywała w rękach jednoosobowego dyktatora, który realizował ją przez ministrów
III. CIAŁA USTAWODAWCZE PROCES USTAWODAWCZY WE FRANCJI: (I i II cesarstwo) inicjatywa ustawodawcza - formalnie w rękach rządu, faktycznie w rękach konsula Rada Stanu - rozpatrywała wniosek ustawodawczy, przygotowywała projekty ustaw i rozporządzeń wykonawczych, dokonywała wykładni prawa (członkowie mianowani przez konsula/cesarza) Trybunat - 100 członków powoływanych w wyborach (od 1807 już nie), co rok uzupełniano 1/5 składu, w II cesarstwie się nie pojawił, dokonywano dyskusji nad projektem Rady Stanu Ciało Ustawodawcze - 300 członków, poch. z wyborów, projekt popierali sprawozdawcy z Rady Stanu i Senatu (po 3) Senat - przesyłano mu uchwaloną ustawę, 80 członków dożywotnich, 40 lat, pierwszy skład nominował cesarz, drugi już uzupełniał się w drodze kooptacji, badał konstytucyjność ustaw, wydawał akty nomatywne itd. system wyborczy - pw dla mężczyzn 21 lat, oparto system na listach zaufania
BRAZYLIA: Senat - izba wyższa, pochodzili z nominacji cesarskiej Izba Posłów - niższa, dwustopniowe wybory pośrednie MEKSYK: Senat - wyższy, członkowie mianowani przez prezydenta Kongres - niższy, wybory pośrednie i cenzusowe
IV. ZARZĄD LOKALNY FRANCJA: reforma Napoleona 1800 - zasady administracji: centralizm, biurokratyzm, hierarchiczność struktur, jednoosobowość i podział resortowy podział wg reformy - departamenty, okręgi, gminy departament - na czele prefekt, mianowany przez cesarza, obok niego rada prefekturalna i departamentalna

(…)

… prefekturalna i departamentalna
okręg - na czele podprefekt, mianowany przez cesarza, u jego boku rada okręgowa
gmina - na czele mer, mianowany przez I konsula, w gminach mniejszych prefekt,obok: rada gminna
KRAJE LATYNOAMERYKAŃSKIE - screw them
§ 3 - Wymiar sprawiedliwości
FRANCJA:
PION CYWILNY:
sędziowie pokoju - funkcjonowali na szczeblu kantonu trybunał do spraw cywilnych - w każdym okręgu
trybunał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz