System filozoficzny - strona 4

Racjonalizm-empiryzm-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

naukowej jest rozum. • Wiek XVII – wiek racjonalizmu, wiek wielkich systemów filozoficznych, prymatu teorii...

Edukacyjne szanse życiowe IISem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr inż. Mirosław Włodarczyk
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1435

mają bardziej skonkretyzowany charakter niż większość systemów filozoficznych, są też związane bardziej z polityką i moralnością...

Wykład - Zasada eudajmonizmu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Michał Kapias
 • Etyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1498

Immanuel Kante - urodzony w Królewcu, umarł w Królewcu, stworzył przedostatni wielki system filozoficzny...

Tomizm (E. Gilson)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

systemów filozoficznych, a powrót do myśli Akwinaty stwarza szansę na rozwiązanie trapiących nas problemów...

Marsyliusz z Padwy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

na Sorbonie i sztuki wyzwolone w Paryżu, gdzie prawdopodobnie zerknął się z tamtymi systemami filozoficznymi...

Geneza myśli filozoficznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

(okres systemów filozoficznych) Platon idealizm platoński, koncepcja dualistyczna człowieka Arystoteles...

Dziesięciościan edukacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Kowalski
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wrastania w kulturę i dokonywanie autonomicznych wyborów wartości, systemów filozoficznych religijnych...