System filozoficzny - strona 22

Wykład - Stara szkoła stoicka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

system filozoficzny epoki hellenistycznej, który wypracował logikę, pozbawił ją autentycznego znaczenia...

średniowiecze - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

., system filozoficzny - Platon. Przejście od „człowieka zewnętrznego” do „człowieka wewnętrznego” Droga...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

metody z jakimś systemem filozoficznym, ale już dawno z tego zrezygnowano. Na końcu uznaje się potrzebę...

Utylitaryzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

się głównie teorią poznania. W jej ramach stworzył aparat pojęciowy, będący później podstawą wielu systemów...

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

system filozoficzny, którego istotą było: 1) w ontologii: przekonanie, że istnieje byt idealny i że byt...

Ateny i kultura klasyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

. Najwybitniejszym uczniem Sokratesa był jednak Platon - twórca systemu filozoficznego, którego trzonem jest nauka...